Modlitwa

Wrogowie, którzy utrudniają modlitwę

 • Grzech, brak łaski uświęcającej
 • Brak przebaczenia
 • Zniechęcenie
 • Lęk
 • Brak koncentracji
 • Pośpiech

 Jak modlić się Słowem Bożym?

Słowo Boże jest żywym Chrystusem świadczy o tym prolog Ewangelii św. Jana. Słowo Boże jest niezniszczalnym ziarnem królestwa Bożego, które trzeba strzec przed diabłem i pielęgnować we własnym sercu. Dzięki niemu Jezus rodzi się w nas i wzrasta. On sam powiedział że jest drogą, prawdą i życiem. Te trzy słowa opisujące kim jest Bóg dla nas staja się nasza własnością jeśli karmimy się słowem Bożym. W tedy nie błądzimy, nie kłamiemy, nie umieramy.

Nie wystarczy Słowa Bożego słuchać lecz trzeba je wypełniać i to po wino być owocem modlitwy. Odpowiadając na pytanie jak modlić się Słowem Bożym trzeba wyznaczyć najpierw cel. Jest nim życie Ewangelią. Jeśli modlitwa Słowem Bożym nie wpływa na konkretne postanowienia i nie zmienia mojego życia jest modlitwą pustą i powinienem ją poprawić.

Trzeba też napisać na początku jakie są skutki czytania Słowa Bożego:

 • Poznanie Boga
 • Jego woli wobec mnie
 • Oczyszczenie z kłamstwa grzechu
 • Pokarm duchowy
 • Zjednoczenie z Chrystusem
 • Umiejętność posługiwania się mieczem Ducha
 • Budowaniem na skale
 • Powołaniem do bycia uczniem Chrystusa

 Wskazania do modlitwy Słowem Bożym

 • Ważny jest szacunek do Pisma Świętego. Za nim je wezmę powinienem mieć świadomość że biorę na ręce Chrystusa. Powinienem więc ucałować tą Świętą Księgę Życia i zrobić znak krzyża, który otwiera dla mnie mądrość Bożą. Uwielbić Boga, krótką modlitwą.
 • Jeśli czytam słowo Boże jest to już modlitwa. Bo słucham to co mówi do mnie Bóg.
 • Przed modlitwą Słowem Bożym powinienem poprosić Matką Bożą o pomoc to Ona Je przyjęła do końca i najlepiej ze wszystkich ludzi odpowiedziała na nie w swoim Vijat. Potrzebna jest również modlitwa do Ducha Świętego!
 • Czytać trzeba powoli najlepiej kilka razy. Czytać i rozumem i sercem.
 • Trzeba poznać symbolikę biblijną tło historyczne, różne tłumaczenia…
 • Zaangażować swoją wyobraźnie i stać się światkiem wydarzeń z czytanej Ewangelii. Towarzyszenie danym bohaterom.

 Sposoby modlitwy

 • Czytam kilka razy dany fragment i wybieram jedno zdanie lub parę słów, które mnie jakoś poruszyły. Zastanawiam się nad nimi. Powtarzam je często np.: trzy razy w ciągu dnia. Pozwalam by ono wsiąknęło we mnie jak życiodajna woda w ziemię i przemieniło moje życie.

Lectio Divina (Czytanie Boże). Polega na pewnych etapach np.:

 • Lectio (czytanie) – poznawanie treści
 • Medytatio (rozważanie) – co ten tekst mówi do mnie
 • Oratio (modlenie) – modlenie się tym tekstem.
 • Contemplatio – trwanie w obecności Boga z tym słowem
 • Misjo (działanie) – mówienie w grupie innych osób o własnych przemyśleniach oraz wcielenie słowa Bożego w życie.