Koncert Patriotyczno-Religijny

Plakat

Plakat

(Do pobrania)

  

IWONA                Pieśń: „Taki kraj”

 

I LEKTOR

Słowami Prymasa Tysiąclecia –

Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ludzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.

 

II LEKTOR

Szli krzycząc: Polska! Polska!….
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
(Juliusz Słowacki)

 

I LEKTOR

To pytanie zawsze stawało przed Narodem. Toczyła się walka nie tylko o wolność, ale o jakość Polski.
Pozwólcie, że przytoczę słowa poety, który przypomina naszemu Narodowi, że nie jest wszystko jedno, jaka będzie nasza Ojczyzna.

 

II LEKTOR

„Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele
Przyszłości podnieście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy
Choć macie sami doskonalsze wnieść
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży
I wy winniście im cześć!” (Adam Asnyk)

 

I LEKTOR

Czy pamiętasz Rodaku ten wzruszający obraz jak papież Jan Paweł II, kiedy przybył do Polski, na początku swej wizyty klękał a potem całował polską ziemię? I mówił:

 

II LEKTOR

„Pocałunek złożony na ziemi polskiej (…) ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matka, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

 

I LEKTOR

Przypomnijmy zatem historię naszych dziejów ubiegłego stulecia.

 

IWONA                Pieśń: „Rota”

 

I LEKTOR

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Wydarzenie to było wynikiem nie tylko „Wielkiej Wojny Narodów”, o którą modlili się wieszczowie – I wojny światowej, która doprowadziła do upadku mocarstw zaborczych. Przede wszystkim o odzyskaniu suwerenności przez Polskę zdecydowało wielkie pragnienie wolności drzemiące w duszy Narodu i przekazywane kolejnym pokoleniom Polaków. Znajdowało ono wyraz w czynie zbrojnym naszych powstań narodowych, łącznie z Powstaniem Styczniowym, którego 150 rocznicę w tym roku obchodzimy. W odradzaniu się państwa polskiego znaczącą rolę odegrała działalność ludzi kultury: poetów, kompozytorów, powieściopisarzy i malarzy, sprawiająca, że to co puka w piersi pod koszulą – parafrazując słowa Wyspiańskiego –„ to Polska właśnie”. Mężami opatrznościowymi dla naszej Ojczyzny okazali się politycy tej miary co Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Ignacy Paderewski. Ich zdolności przywódcze i militarne w przypadku Marszałka Piłsudskiego oraz zabiegi dyplomatyczne na forum międzynarodowym zadecydowały, że powstała II Rzeczpospolita, której etos trwał w Narodzie także podczas II wojny światowej.

 

IWONA                Pieśń: „Warszawskie Dzieci”

 

I LEKTOR

Podpisany 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie tajny układ między Hitlerem a Stalinem, zwany paktem Ribbentrop – Mołotow, określany bywa mianem IV rozbioru Polski. To w wyniku tej umowy dwa mocarstwa totalitarne, kierowane przez opętanych obłędnymi ideologiami przywódców, napadły we wrześniu 1939 roku na Polskę. W rzeczywistości wojennej, której symbolem na ziemiach okupowanych przez Hitlera stał się Auschwitz, a na terenach okupowanych przez Stalina był Katyń, w polskim Narodzie trwała silna wola walki. Już we wrześniu 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie założono Służbę Zwycięstwu Polski. Na terenie całego kraju zaczęły powstawać spontanicznie organizacje konspiracyjne, które zamierzały kontynuować walkę z obydwoma okupantami. Dało to początek budowie struktur politycznych i wojskowych podziemnego – czyli działającego w ukryciu przed okupantem – suwerennego państwa. 14 lutego 1942 roku utworzono Armię Krajową, przekształconą z powołanego wcześniej, Związku Walki Zbrojnej. Przez cały okres wojny przez ZWZ – AK przeszło 450 tysięcy ludzi. Symbolem determinacji, hartu ducha i woli walki żołnierzy Armii Krajowej stało się Powstanie Warszawskie
w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Mimo ogromnych strat po stronie polskiej – 18 tysięcy zabitych bądź zaginionych żołnierzy AK i 150 tysięcy cywilów, także całkowitego zniszczenia zabudowań stolicy, etos powstańczy spowodował, że pragnienie niepodległości nie zamarło w umęczonym Narodzie.

 

IWONA                Pieśń: „Żeby Polska”

 

I LEKTOR

Po wojnie, instalowana przez Sowietów komunistyczna dyktatura w Polsce, napotkała na opór podziemnych organizacji niepodległościowych, takich jak Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. To w nich najwięksi patrioci: rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, major Hieronim Dekutowski
„Zapora”, kapitan Władysław Łukasiuk „Młot”, kapitan Zdzisław Broński „Uskok” czy legendarny bohater Podhala Józef Kuraś „Ogień” i inni, walczyli o Niepodległą. W zamian za swoją postawę mieli być wymazani z pamięci. Dziś czcimy Żołnierzy Wyklętych jak naszych największych bohaterów narodowych. Do takich bohaterów zaliczamy też dzielnych kapłanów i pasterzy Kościoła, którzy nieśli promyk nadziei pośród mroków komunizmu. Bł. Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko czy Prymas Tysiąclecia pokazywali nie tylko drogę do nieba, ale także uczyli szacunku i miłości do Ojczyzny.

 

IWONA                Pieśń: „Ojczyzno ma”

 

I LEKTOR

Jak zrozumieć to nieskończone cierpienie Polski. Nie uda się to bez światła Chrystusowego Krzyża. Polska nie tylko dała światu przykład walki o niepodległość, ale z niej ma wyjść iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Zbawiciela. Oto jego słowa:

 

II LEKTOR

„Polskę szczególnie umiłowałem. Jeśli będzie posłuszna woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości”.

 

I LEKTOR

Polska jest matką Świętych. Tym co w niej najcenniejsze, to orędzie Bożego miłosierdzia, to wezwanie byśmy byli ludźmi o otwartych sercach na biedę drugiego człowieka, wzajemny szacunek, na konieczność walki z własną słabością i o prawdę w naszej Ojczyźnie.
Bóg chce nas widzieć w łasce swojej, rozmodlonych, z różańcem w ręku. Bo czyż ofiara tysięcy wspaniałych ludzi miałaby stać się daremną?
Bóg dał nam tak wiele. Nie zatraćmy swojej godności i wielkości pokoleń. Stańmy do szeregu wraz z naszymi bohaterami do walki o wyższe wartości – Bóg Honor Ojczyzna.
Stańmy po stronie Boga z Maryją!

 

IWONA                Pieśń: „Pomódl się dzisiaj bracie za Polskę”

 

Z dawna Polski Tyś Królową

KONIEC