Program Spotkania

 1. Różaniec Święty
 2. Tekst nowenny na święto Miłosierdzia Bożego (co miesiąc inny dzień) i Koronka do Bożego Miłosierdzia
 3. Akt zawierzenia rodzin i domów Bożemu Miłosierdziu.
 4. Jako owoc spotkania podejmuje się modlitwę przez kolejny miesiąc za daną rodzinę lub osobę, która najbardziej jej potrzebuje (swego rodzaju duchowa adopcja).

Na początku spotkania można odmówić modlitwę św. Faustyny o łaskę pełnienia uczynków miłosierdzia.

Na końcu można odmówić tekst Społecznej Krucjaty Miłości – Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego lub tekst Ślubów Jasnogórskich – jako postanowienie do pracy nad tworzeniem zdrowych relacji w rodzinie.

W naszych modlitwach odwołujemy się przede wszystkim do wszechmocy Bożego Miłosierdzia.

Powyższy program modlitwy można ubogacić lekturą Dzienniczka św. Faustyny. Owocem spotkania powinna być modlitwa za daną rodzinę lub osobę, która bardzo jej potrzebuje. Modlitwa ta może być podjęta w ciągu jednego dnia, tygodnia lub przez cały miesiąc codziennie do następnego spotkania. Należy odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia i jeśli jest to możliwe przyjąć Komunię Świętą w intencji tej osoby i we własnych modlitwach, powierzać ją Miłosierdziu Bożemu.

Wskazówki:

 • Ważne, żeby za porządek spotkania odpowiadała jedna osoba.
 • Wszyscy podczas modlitwy powinni być zwróceni w jednym kierunku np. w stronę obrazu Bożego Miłosierdzia.
 • Warto ustalić jedną stałą datę spotkania.
 • Inicjatywę można podjąć w cyklu nowenny 9 miesięcy i podejmować po raz kolejny.
 • Czytanie Dzienniczka św. Faustyny. Dzienniczek może być czytany jako reguła życia dla czciciela Bożego Miłosierdzia. Czas ok. 15 min. Z przeczytanego tekstu czynimy konkretne postanowienie dla duchowego rozwoju.
 • W gronie członków danego Ogniska Miłosierdzia można wypowiedzieć swoje spostrzeżenia dotyczące przeczytanego tekstu.
 • Nie komentujemy wypowiedzi innych osób. Przyjmij zasadę: Słuchaj innych co powiedzą z uwagą, a ty co mówisz postaw na ostatnim miejscu. W ten sposób dokona się spotkanie ludzi w doświadczeniu ich osobistej i wspólnej wiary.

Pomocą w prowadzeniu modlitwy może być broszurka: „Przygotujcie drogę Panu” i broszurki, które będą pomocą napisaną w przeprowadzeniu spotkań pt. „Domowe Ogniska Miłosierdzia”.

Można ją zamówić pod tel. 517 402 392 i 697 159 690.