Etap spotkań domowych

Zawierzenie rodziny Bożemu Miłosierdziu

Celem jest zawierzenie Bożemu Miłosierdziu całej rodziny.

  • Modlitwa wstępna prośba o pomoc Ducha Świętego (Hymn do Ducha Świętego) i Matki Bożej Miłosierdzia (Witaj Królowo).
  • Odprawienie Drogi Krzyżowej w intencji przeproszenia Boga za grzech rodziny.
  • Wymienianie pojedynczo poszczególnych osób z rodziny od najstarszych do najmłodszych. Po wymienieniu imienia danej osoby można krótko powiedzieć o co dla niej prosimy i pieczętujemy to słowami Jezu ufam Tobie. Można wymienić też inne sprawy rodzinne, które chcemy powierzać Bożemu Miłosierdziu.
  • Modlitwa na przebłaganie gniewu Bożego (Koronka do Miłosierdzia Bożego) odmawiana w intencji wymienionych osób i otrzymania konkretnych łask dla rodziny.
  • Modlitwa dziękczynna.
  • Błogosławieństwo dla całej rodziny i domu

Uwagi: Modlitwa ta w rodzinie powinna nie powodować zmuszania kogoś do modlitwy.

Powinno być te spotkanie za wierzeniem i żywych zmarłych z rodziny Bożemu Miłosierdziu. Odnowieniem przymierza małżeńskiego i miłości w rodzinie. Akt zawierzenia powinien być odnawiany chociaż raz w miesiącu.

Proponowane tematy spotkań rodzinnych:

  1. Rola błogosławieństwa w życiu rodzinnym.
  2. Odnowienie przymierza małżeńskiego.
  3. Przebaczenie
  4. Wspólna modlitwa w rodzinie.