Wskazówki do przemyślenia w odniesieniu do życia rodzinnego

O czym myślisz najwięcej w ciągu dnia?

Czy jesteś do czegoś przywiązany?

Czy na pewno Bóg jest pierwszy w twoim sercu?

Jeśli czegoś nie możesz zrobić pamiętaj wszystko może Bóg.

A jeśli Go pokornie poprosisz niemożliwe stanie się możliwym.

Zastanawiasz się dla czego Bóg nie interweniuje w twoim życiu a czy pomodliłeś się w tej intencji.

Łaska jest nam dana przez modlitwę.

Jeśli wierzysz w Zmartwychwstanie powinieneś wierzyć, że wszystko się może zmienić na lepsze.

Nie pragnij zrozumienia od innych ale staraj się innych zrozumieć.

Nie bądź pochopny w ocenie ludzi zostaw to Bogu.

Nie oczekuj dowodów miłości od najbliższych lecz sam je im ofiaruj.

Niczego nie oczekuj od najbliższych.

Wszystkiego oczekuj od Boga.

Nie licz na wdzięczność i docenienie u ludzi na ziemi lecz poczekaj na nagrodę w niebie.

Jeśli Bóg jest dla ciebie wszystkim, przyjmij to że wszystkim jesteś dla Boga.

Czy w twoich planach na przyszłość jest wola Boga i czy one prowadzą do wypełnienia Jego przykazań.

Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. Bo to co uczyniłeś drugiemu spotka ciebie.

Staraj się bardziej słuchać niż mówić.

Więcej mów do Boga, a mniej do ludzi.

Bez umartwienia ciała będziesz umartwiony przez demona.

Jeśli nie pokonasz pokusy ona panować będzie nad tobą. Warto ją zwyciężyć i pozostać wolnym.

Jeśli jesteś samotny pomyśl, że bardziej samotny jest Jezus.

Jeśli masz jakieś pytania to odpowiedź na nie jest w życiu i słowach Jezusa.

Wybieraj to co trudniejsze.
Jeśli przyszedł do ciebie smutek – módl się aż do powrotu radości.

Jeśli twoi rodzice ciebie nie kochają to pomyśl, że masz kochającego Ojca, który jest Stwórcą wszechświata i Matkę, która jest zawsze przy tobie, kiedy odmawiasz Różaniec.