Egzorcyzmy i modlitwy o uwolnienie od złego ducha

Modlitwy te mają ogromną skuteczność jeśli są wypowiadane z wiarą,

dzięki której wchodzimy w obecność Boga i Jego odkupieńcze działanie.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitwa o pokonanie pokusy pożądliwości cielesnych

Duchu nieczysty, rozkazuję ci w Imię Jezusa, naszego Pana, odejdź!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitwa ogólna

O Jezu Zbawicielu,
Panie mój i Boże mój,
Który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas
I zwyciężyłeś szatana,
Proszę Cię o uwolnienie mnie
Od wszelkiej obecności diabelskiej
I od wszelkiego wpływu szatana.
Proszę Cię o to w Twoje imię.
Proszę Cię o to przez Twoje rany.
Proszę Cię o to przez Twoją krew.
Proszę Cię o to przez Twój krzyż.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi.
Niepokalanej i Bolesnej Twojej Matki.
Krew i woda, które wypływają z Twego boku,
Niech spłyną na mnie,
Aby mnie oczyścić, wyzwolić i uzdrowić. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Przez rany Chrystusa, całą mękę Jego zachowaj mnie Boże Ojcze od zła wszelkiego.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitwa o jedność w rodzinie

Przez Wszechmoc Miłosierdzia Twego Chryste
uwolnij nas od ducha gniewu, oskarżeń, braku przebaczenia, chciwości, nieczystości.
Bądź dla nas Jezu Dobrym Pasterzem
Prosimy:
słabych pośród nas nakarm,
zdrowych umocnij,
zranionych opatrz,
zagubionych odnajdź.
Spraw abyśmy byli jedno z Tobą i jedno w rodzinie. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha świętego, uchodźcie, duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam idźcie precz i nie wracajcie. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mocą Boga, Mocą Najwyższego, Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++