Litania Narodu Polskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą - zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników - zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie - zmiłuj się, Panie.

Jezu nieskończenie miłosierny - zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Nadziejo nasza - zmiłuj się nad nami.

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski - módl się za nami.
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny - módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie Polski - módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana Kazimierza - módl się za nami.
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie - módlcie się za nami.
Święty Brunonie, apostole ziem polskich - módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie - módlcie się za nami.
Święty Ottonie, apostole Pomorza - módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian - módlcie się za nami.
Święty Kazimierzu, patronie Litwy - módl się za nami.
Święty Jozafacie, patronie Rusi - módl się za nami.
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej - módl się za nami.
Święty Florianie, patronie Krakowa - módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi - módl się za nami.
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów - módl się za nami.
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników - módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko Śląska - módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego - módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów - módl się za nami.
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc - módl się za nami.
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi - módl się za nami.
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy - módl się za nami.
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski - módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży - módl się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków - módl się za nami.
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej - módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz - módl się za nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy - módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia - módl się za nami.
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej - módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią - módl się za nami.
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością - módl się za nami.
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia - módl się za nami.
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem - módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków - módl się za nami.
Wszyscy święci i swięte Kościoła - módlcie się za nami.

Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej - módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski - módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia - módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego - módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi - módlcie się za nami.
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka - módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna - módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus - módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa - módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy - módl się za nami.
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie - módl się za nami.
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych - módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu - módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina - módlcie się za nami.
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu - módl się za nami.
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości - módl się za nami.
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu - módl się za nami.
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu - módl się za nami.
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico - módl się za nami.
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych - módl się za nami.
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska - módl się za nami.
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów - módl się za nami.
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych - módl się za nami.
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie - módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła - módl się za nami.
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych - módl się za nami.
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych - módl się za nami.
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych - módl się za nami.
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej - módlcie się za nami.
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin - módlcie się za nami.
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast - módl się za nami.
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze - módl się za nami.
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości - módl się za nami.
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu - módlcie się za nami.
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego - módl się za nami.
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości - módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce - módl się za nami.
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego - módl się za nami.
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku - módl się za nami.
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców - módl się za nami.
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego - módl się za nami.
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej - módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole „Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu - módl się za nami.
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej - módl się za nami.
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym - módl się za nami.
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu - módl się za nami.
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów - módl się za nami.
módl się za nami

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej - wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli - wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia - wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady - wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej - wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody - wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości - wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli - wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej - wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych – przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych - przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej - przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem - przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem - przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych - przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego - przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych - przebacz, o Panie.
Winy braci i sióstr naszych - przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu Polskiego - przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych - usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych - usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon - usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot - usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz - usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny- usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi- usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu- usłysz, o Panie.
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu - usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów - usłysz, o Panie.
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” - usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych - daj nam, o Panie.
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy - daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej - daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność - daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój - daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi - daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego - daj nam, o Panie.

Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego – wzbudź nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie Twoje żyć dobrze - naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze – daj mężnie znosić, o Panie.
Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu – wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą - daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie ducha dobrego - daj nam, o Panie.
Przez Miłosierdzie Twoje ducha i tradycję Narodu – daj nam zachować, o Panie.
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy na długie lata – zachowaj nam, o Panie.
Przez Anioła – Opiekuna Polski bezpieczne bytowanie Ojczyzny - daj nam, o Panie.
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę -
zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo – daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów - nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego - nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

* Do prywatnego odmawiania. Uwspółcześniona 22 sierpnia 2014, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.