Modlitwy Pozostałe

Modlitwa św. Faustyny o łaskę pełnienia uczynków miłosierdzia

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie.
Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego,
przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne,
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię swego serca.
Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej,
a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (…)
Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

 

Akt ofiarowania dnia Bożemu Miłosierdziu

Trójco Najświętsza, oddaje Tobie: modlitwy, prace, cierpienia, myśli, słowa zdarzenia tego dnia, ludzi, których spotkam, ażeby Twoje Miłosierdzie było poznane, obdarzone zaufaniem i ukochane. Ufam, że stworzysz we mnie serce szlachetne i wytrwałe, które nakarmi głodnych Twojej Miłości. Jezu, Oddaję się do twojej dyspozycji, aby orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło do każdego człowieka a Bóg , naszą ojczyznę wywyższył w potędze i świętości.
Jezu ufam Tobie
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami.
Amen.

 

Akt zawierzenia rodzin Bożemu Miłosierdziu

Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, żebrać o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od pychy tego życia. Wybaw przez Twoje miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej.
Jezu Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij Aniołów, aby nas strzegli na drogach twych przykazań i doprowadź do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Akt zawierzenia losów Polski Bożemu Miłosierdziu

Boże, który jesteś Stwórcą, wszystkiego co istnieje,
Ty dałeś nam tchnienie życia,
Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę
do przekazywania światu iskry
Bożego Miłosierdzia
na powtórne przyjście Twoje.
Nie opuszczaj nas
mimo naszych grzechów, waśni,
słabości i niewierności,
pychy i egoizmu.
Pozostań z nami.
Pragniemy cię przebłagać,
zatrzymać naszą modlitwą,
byś dokonał zmartwychwstania serc naszych.
Boże, który jesteś Miłosierdziem
i Sprawiedliwością,
Nie pozwól nam zmarnować
dziedzictwa posługi bł. Jana Pawła II
i naszych świętych rodaków.
Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny,
jej teraźniejszość i przyszłość.
Amen.

 

Modlitwa o łaskę przebaczenia w rodzinie

Jezu, Ty wybaczasz moje grzechy każdego dnia
i w każdej chwili, kiedy za nie żałuję. Wiem, że jestem
dłużnikiem Twego Miłosierdzia. Modlę się
również tak często słowami modlitwy Pańskiej:
„odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”, a jest mi tak trudno przebaczyć.
Wiem jednak, że bez twej pomocy nie potrafię
tego uczynić. Wciąż powracam do moich urazów
i krzywd doznanych w rodzinie. Przypominam sobie
złe słowa i czyny moich bliskich.
Jezu, uzdrów mnie. Moją chorą pamięć, wolę,
rozum, serce.
Proszę wzmocnij moją wolę, abym zdecydował
się przebaczyć i z tej mojej krzywdy uczynił ofiarę,
którą złożę przy najbliższej Mszy Świętej.
Proszę wzmocnij mój rozum, abym już na zawsze
zapomniał o tym złu, które nas dzieli, a widział
to, co jest dobre w naszej rodzinie.
Proszę wzmocnij moje serce, abym myślał
o tym, co przed nami, i Twoim miłosierdziu, które
kolejny raz zwyciężyło.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

 

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
Bł. Jana Pawła II

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie przed obrazem Jezusa Miłosiernego

Panie Jezu przynoszę w pokorze przed Twe miłosierne oblicze N.
Wejrzyj na biedę i cierpienie tego człowieka.
Ufam wszechmocy Twojego miłosierdzia,
Wierzę, że możesz uzdrowić N. i dać wolność dziecka Bożego.
Niech strumienie Twojej Krwi i wody oczyszczą duszę i ciało tej osoby.
Daj N. siłę aby powstała/ł i mogła/ł pójść dalej z Tobą,
byśmy wszyscy razem wielbili Boże Miłosierdzie.
Amen.