Litania do św. Faustyny


Litania do św. Faustyny – Krótsza

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Święta Faustyno – módl się za nami.
Od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom
Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego
Oczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń
Bliska sercu Matki Bożej Bolesnej
Obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa
Wybranko Chrystusa Miłosiernego
Wzorze ufności pokładanej w Bożym Miłosierdziu
„Sekretarko” Jezusa, przez swój „Dzienniczek” ubogacająca cały Kościół
Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga
Powołana w przekazaniu światu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwę
Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszników
Apostołko konających
Mężna w walkach z szatanem o dusze
Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary
Wspomożycielko uginających się pod brzemieniem krzyża
Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego
Nauczycielko kierowników duchowych
Nasza Orędowniczko przed tronem Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Faustyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty sam pouczyłeś świętą Faustynę o nieskończonym miłosierdziu Boga oraz o sposobach obfitego czerpania z tego źródła świętości i zbawienia. Ty ukazałeś również w jej życiu apostołom wszystkich czasów wzór godny naśladowania. Spraw za jej wstawiennictwem, byśmy nie tylko sami nie upadali pod ciężarem codziennego krzyża, lecz czynili wszystko, co możliwe, dla ratowania upadających. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Litania do św. Faustyny – Dłuższa

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Święta Faustyno – módl się za nami.
Córo ubogiego polskiego ludu
Od dzieciństwa znana z pobożności
Od młodości kierowana Bożymi pouczeniami
Od pracy służącej wezwana na służbę samemu Chrystusowi
Chlubo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Zwana przez nowicjuszki „teologiem”, dzięki budującym rozmowom
Pełna uwielbienia dla Stwórcy za ogrom i piękno Jego dzieł
Zjednoczona z Bogiem niezależnie od zajęć i okoliczności życia
Stale obcująca z Najświętszą Trójcą we wnętrzu swej duszy
Prowadzona przez Dzieciątko Jezus drogą pokory i prostoty serca
Pouczana przez Mistrza ukrytego w Najświętszym Sakramencie
Utwierdzona w swojej misji wstrząsającym widokiem czyśćca i piekła
Obarczona ciężkim krzyżem choroby i słabości
Mimo słabego zdrowia podejmująca w duchu ofiary wyczerpujące prace
Ciężko doświadczona przez siostry nie znające twej drogi
Pełna miłości i słodyczy wobec zadających cierpienia
Cierpliwa i spokojna wśród bolesnych prób i upokorzeń
Naznaczona ukrytymi ranami Ukrzyżowanego
Obdarzona udziałem w Jezusowym kielichu męki i goryczy
Do cierpień dopuszczonych przez Boga dodająca surowe umartwienia
Wyniszczona na polu heroicznej walki o dusze
Nazwana przez Jezusa „hostią” i „ofiarą”
Ochłodo i rozkoszy Serca Jezusowego
Podtrzymywana w męce przez obcowanie z mieszkańcami Nieba
Wybranko Maryi, wezwana do ćwiczenia się w cnotach Jej najmilszych
Zaszczycona przez Jezusa, na prośbę Maryi, złotym pasem czystości
Obsypana pociechami niebiańskimi za cenę wyrzeczenia się radości ziemskich
Oczyszczona przez ciemności i rozterki wewnętrzne
wśród burz i pokus zawsze wierna woli Bożej
Wprowadzona na szczyt mistycznego zjednoczenia z Bogiem
Żywy obrazie Boga nie ograniczonego w swoim miłosierdziu
„Sekretarko” Jezusa Miłosiernego
Powołana do wskazania światu naczynia, którym może czerpać ze Źródła Miłosierdzia
Wzorze bezgranicznej ufności pokładanej w Bogu i w Jego miłosierdziu
Przez swój „Dzienniczek” nauczycielko uczonych i prostaczków
Pouczona przez Boga o stanie dusz ludzkich oraz o ich powołaniu
Miłosierna wspomożycielko ubogich
Apostołko zagrożonych grzeszników
Drogowskazie dla dusz zagubionych i wątpiących w swoje zbawienie
Mężna pogromczyni szatana, ciesząca się w walce z nim uznaniem Jezusa
Ratunku konających wśród leków i pokus
Orędowniczko wyznających grzechy w trybunale Bożego Miłosierdzia
Wspomożycielko spowiedników i kierowników duchowych
Ofiaro całopalna za Polskę, świat i Kościół
Orędowniczko swojej ojczyzny przed tronem Boga
Przewodniczko zastępu dusz, niosących swój krzyż z radością
Szafarko łask, udzielanych ziemi strumieniach Wody i Krwi z Serca Jezusa
Opiekunko apostołów, niosących światu orędzie wiecznego zbawienia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Faustyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty nie chcesz karać grzeszników, lecz okazujesz im swoje nieskończone miłosierdzie, jeśli tylko podążają z naczyniem ufności do strumieni Wody i Krwi z przebitego Serca Jezusowego. Skoro pouczyłeś nas o tej ufności i zasadach duchowego wzrostu przez przykład życia oraz pisma świętej Faustyny, wysłuchaj jej modlitw za nami i pozwól nam iść bez przeszkód droga wskazaną przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Litania do św. Faustyny – Ks. Michał Dłutowski

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Michale Archaniele – módl się za nami.

Św. Faustyno od Najświętszego Sakramentu – wypraszaj Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata.
Św. Faustyno oblubienico Jezusa Ukrytego
Św. Faustyno najwierniejsza córko Matki Bożej Miłosierdzia
Św. Faustyno polny kwiecie Polskiej ziemi
Św. Faustyno promieniami Bożego Miłosierdzia przeniknięta
Św. Faustyno żywy obrazie dobroci Boga
Św. Faustyno mężna wiarą
Św. Faustyno wzorze bezgranicznej ufności
Św. Faustyno wzorze ofiarnej miłości
Św. Faustyno wzorze milczenia
Św. Faustyno wzorze wierności Bogu
Św. Faustyno wzorze pokuty za grzechy
Św. Faustyno naśladująca Dzieciątko Jezus w prostocie i pokorze
Św. Faustyno zakochana w Jezusie Ukrzyżowanym
Św. Faustyno współodczuwająca Mekę Odkupiciela
Św. Faustyno patronko naszej Ojczyzny Polski
Św. Faustyno patronko nawrócenia grzeszników
Św. Faustyno patronko czcicieli Bożego Miłosierdzia
Św. Faustyno opiekunko kapłanów i osób konsekrowanych
Św. Faustyno opiekunko misjonarzy
Św. Faustyno opiekunko polskich rodzin, a szczególnie dzieci
Św. Faustyno opiekunko chorych i cierpiących
Św. Faustyno ratująca dusze zrozpaczone chcące popełnić samobójstwo
Św. Faustyno ratująca dusze konające przed piekłem
Św. Faustyno dająca jałmużnę modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące
Św. Faustyno głosząca orędzie Bożego Miłosierdzia
Św. Faustyno sekretarko Bożego Miłosierdzia
Św. Faustyno zapowiadająca dzień sprawiedliwości i gniewu Bożego
Św. Faustyno proroku naszych czasów

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, św. Faustyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który wejrzałeś na ofiarę całopalną św. Faustyny podjętą dla ratowania grzeszników, pobłogosław Ojczyźnie naszej i naszym rodzinom, abyśmy za przykładem naszej świętej bezgranicznie ufali Twemu miłosierdziu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Litania do św. Faustyny

Imprimatur Franciszek kard. Macharski metropolita krakowski – Kraków, 9 lipca 2003

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego – módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi
Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Faustyno
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa św. Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.