Miesięczne archiwum: Maj 2020

Komunikat w sprawie pieszej pielgrzymki z Jasnej Góry do Łagiewnik !!!

Ze smutkiem informuje, że z powodu zakazu zgromadzeń w związku z epidemią, nie odbędzie się ta XIX pielgrzymka w tym wymiarze co zawsze.

Jednak kilku przedstawicieli indywidualnie przejdzie ten szlak. Przemieszczanie się pojedynczo nie jest zakazane.

Zachęcam, aby przeczytać w czasie trwania pielgrzymki książkę „Szlak Bożego Miłosierdzia” (jest w biblioteczce) i w ten sposób stać się duchowym pielgrzymem.

Okładka Szlak Bożego Miłosierdzia

Zapraszam jak co roku na uroczystą Mszą św. w Krakowie Łagiewnikach w bazylice 19 czerwca o godz. 7.00

Przyjazd na tę Mszę świętą, każdy organizuje sobie sam indywidualnie. Zachęcam, aby przyjechać wcześniej i w nocy się pomodlić.

Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa.

Jeśli zakazy związane z pieszymi pielgrzymkami ustaną, to wtedy pielgrzymka w pełnym wymiarze odbędzie się na przełomie września i października na wspomnienie św. Faustyny.

ks. Michał Dłutowski
Z Maryją