XIII Pielgrzymka Rowerowa na urodziny św. Faustyny do jej rodzinnego domu w Głogowcu (22-25 sierpnia 2015)

Plakat

Plakat

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W MIŁOSIERDZIE

Zapraszamy na pielgrzymkę zawierzenia się miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Faustyny.

Miłosierdzie Boże jest potęgą miłości jednoczącej ludzi, daje przebaczenie czyli nadzieję wyzwolenia z grzechu.

Program duchowy: codzienna Msza święta, Różaniec, Koronka do Bożego miłosierdzia, katecheza.

Trasa pielgrzymki: przebiega przez Mazowiecki szlak Maryjnych sanktuariów:

 • Rokitno (Matka Boża Wspomożycielka Prymasów)
 • Niepokalanów (Matka Boża Niepokalana)
 • Szymanów (Matka Boża Jazłowiecka)
 • Miedniewice (Matka Boża Opiekunka Rodzin)
 • Domaniewice (Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości)
 • Mąkolice (Matka Boża Fatimska)
 • Głogowiec (Matka Boża Głogowiecka, Matka Cierpiącego Narodu)

Pielgrzymka jest promienistawyrusza z:

Jeżeli nie możesz pielgrzymować na rowerze – przyłącz się do pielgrzymki autokarowej z Warszawy do Głogowca.

Zapraszamy na nocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem (z 24 na 25 sierpnia) połączone z modlitwą w intencji rodzin.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału pod tel. 515-106-181 lub 509-159-436.

Ks. Michał Dłutowski
Ks. Mariusz Bernyś


 Regulamin Pielgrzymki

Organizatorem Pielgrzymki jest Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia.
(ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa, +48 663 168 800, kontakt@fundacjapromien.pl)

 1. Pielgrzymka ma charakter pokutny i dziękczynny dlatego uczestnik zobowiązany jest do właściwego zachowania. Zabronione jest stosowanie wszelkiego rodzaju używek, np. alkohol, papierosy itp.. Bardzo ważny jest sposób zachowania uczestnika, nie używanie wulgaryzmów i szanowanie drugiego człowieka jako brata i siostrę. Uczestnika powinna cechować serdeczność i uczynność.
 2. Uczestnicy pielgrzymki mają zapewnione grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas jej trwania.
 3. Uczestnik dostosowuje się do poleceń kierownika pielgrzymki i osób porządkowych poruszając się w grupach 15-sto osobowych, zachowując przepisy Kodeksu Drogowego zgodnie z Art.33-38 wskazane dla pojazdów jednośladowych znajdujących się na jezdni.
 4. Uczestnik pielgrzymki powinien być zdrowy i nie mieć przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego intensywnego wysiłku fizycznego.
 5. Uczestnik powinien posiadać: własny rower, strój sportowy na rower , kamizelkę odblaskową, nakrycie głowy, kubek, naczynia na posiłki, sztuczce, karimatę, śpiwór, ewentualnie namiot oraz leki, które przyjmuje na stałe.
 6. Uczestnik bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność (dzieci za zgodą pisemną rodziców) oraz ponosi koszty za wyrządzone szkody.

Zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o kolejnych pielgrzymkach i społecznych inicjatywach organizatora pielgrzymki.

Nie podporządkowanie się zasadom regulaminu oraz osobom prowadzącym pielgrzymkę powoduje wykluczenie z grona jej uczestników.

Tel. informacyjny na trasie pielgrzymki: 515 106 181.

 


Poniżej film z zeszłorocznej pielgrzymki: