Wystawa Grafik „Szukając Oblicza Miłosierdzia” (3-26 czerwca 2015)

Plakat

Plakat

Szukam Twego Oblicza Panie, prawdziwego.
Nie tego, co jest zbyt słodkie i kolorowe.
Nie tego, co na ludzką modłę uczynione.

Szukam Twego Oblicza,
w którym mogę przeczytać Twoją Boskość
i nasz człowieczy los.

Szukam oblicza miłosierdzia,
które łączy w sobie
Twoją wielkość i naszą nicość.

Towarzyszu drogi !

Zapraszam Ciebie do wędrowania. Chcę Tobie pokazać drogę poszukiwania cierpiącego oblicza Jezusa Chrystusa. Od momentu skazania na śmierć aż do oddania ostatniego tchnienia i zmartwychwstania.

Grafiki, które przedstawiam są wykonane w różnych technikach. Czasem jedna praca jest pokazana w różnym formacie, kolorystyce lub negatywie. To droga poszukiwania prawzoru.

Inspiracją powstania tych wizerunków jest osoba Jezusa Chrystusa, którego Oblicza wciąż szukam, a jednocześnie do końca tak, jakbym pragnął, nie znajduję. Wiem bowiem, że tu na Ziemi poznajemy jeszcze tylko częściowo, w pełni ujrzymy je po śmierci.

To Oblicze jest życiem i zbawieniem, Bogiem i Człowiekiem, świętością oraz nieskończonością, a nade wszystko źródłem szczęścia silniejszego niż przerażająca pustka życia bez Boga.

Pokażę Ci portrety pasyjne Jezusa Chrystusa, jak koronę ośmiotysięczników. Za przykładem czternastu stacji drogi krzyżowej każde oblicze to jak kolejna stacja, jak kolejny szczyt do zdobycia. Tworzenie dzieł jest podobne do wspinania się w górach. Nie od razu osiągamy to, co chcemy zobaczyć. Bez trudu nie zdobędziemy góry, podobnie nie od razu znajdujemy ostateczną formę przekazu w danym dziele.

Ostatnie portrety ukazują Zmartwychwstałego Dawcę Nadziei. To jak widok ze szczytu góry. W Bieli Hostii świętej przedstawiłem duchowe widzenia oblicza Boga, który jest zakochany w człowieku.

Chociaż zobaczysz tyle różnych wizerunków, Oblicze Jezusa jest jedno. Warto za Nim zobaczyć żywą Osobę, która ciebie kocha i potwierdza to przez cierpienie przyjęte jako zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata. Jezus powiedział do św. Faustyny, że jeśli Jego męka nie przekona człowieka do Jego miłości, to już go nic nie przekona. Przyjacielu drogi, kiedy przejdziesz ten szlak, uwierz Bożej Miłości! Możesz już tu na Ziemi wpatrywać się w oblicze Boga, adorując je jak Aniołowie w niebie. Życzę Ci byś je zobaczył i aby ciebie Ono uniosło w świat nadprzyrodzonego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Niech przewodnikiem będą słowa fragmentu Psalmu 143:

Modlitwa grzesznika

Wyciągam ręce do Ciebie,
Moja dusza pragnie Ciebie jak wyschła ziemia.

Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.

Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.

Spraw, bym rychło doznał łaski Twojej,
bo w Tobie pokładam nadzieję.

Oznajmij mi jaką drogą, mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.

Naucz mnie czynić Twoją wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.

Twój dobry duch niech mnie prowadzi
Po równej ziemi.

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu,
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień.

Prace:

 1. Oblicze Dzieciątka
 2. Oblicze Ostatniej Wieczerzy
 3. Oblicze Hostii
 4. Oblicze Przeistoczenia
 5. Oblicze Skazanego na Śmierć
 6. Oblicze Ubezwłasnowolnionego
 7. Oblicze Krzyku Bezsilności
 8. Oblicze Łagodne
 9. Oblicze Biało – Czarne
 10. Oblicze Królestwa Niebieskiego
 11. Oblicze Poszukującego
 12. Oblicze Cierpiącego
 13. Oblicze Sprawiedliwego
 14. Oblicze Walki
 15. Oblicze Walki (powiększenie)
 16. Oblicze Modlitwy do Ojca
 17. Oblicze Przejścia
 18. Oblicze Przyjścia (powiększenie)
 19. Oblicze Ostatnie Tchnienie Oblubieńca (pozytyw)
 20. Oblicze Ostatnie Tchnienie Oblubieńca (negatyw)
 21. Oblicze Przebitego Włócznią
 22. Oblicze Śmierci
 23. Oblicze Śmierci (powiększenie)
 24. Oblicze Światłości
 25. Oblicze Całunu
 26. Oblicze Nadziei
 27. Oblicze Jezusa Miłosiernego
 28. Oblicze Jezusa Miłosiernego (powiększenie)