Wspólnota Misja św. Faustyny jako odpowiedź na znaki czasu

Największe dokonania pontyfikatu Jana Pawła II związane są z wielką ingerencją Bożego Miłosierdzia we współczesna historię. Upadek komunizmu, bezkrwawe rewolucje, które przyniosły wolność narodom, przemiana oblicza ziemi, nadzieja jaką ten pontyfikat przyniósł wielkim rzeszom ludzi na całym świecie są skutkiem ingerencji Miłosiernego Zbawiciela w historię. Jan Paweł II stał się największym prorokiem Bożego Miłosierdzia. Jego całkowite zwrócenie się do Miłosierdzia Boga jest ściśle związane z objawieniami Jezusa Miłosiernego świętej Faustynie i wypełnieniem przez Papieża Polaka wyroków Bożych przekazanych światu przez tę Świętą. Jeszcze jako biskup krakowski dokładnie zapoznał się z misją św. Faustyny, m. in. prze ks. Michała Sopoćkę i otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, która stała się najbardziej znaną w świecie polską świętą.

Teraz jest czas miłosierdzia i Zbawiciel poprzez św. Faustynę przekazuje nam, że najskuteczniejszą drogą do poznania Boga i własnego uświęcenia, a przez to uświęcenia świata jest zwrócenie się do Bożego Miłosierdzia.

Ostatnie lata pontyfikatu naszego wielkiego rodaka stały się wielką mową Boga do współczesnego człowieka: kanonizacja św. Faustyny w roku wielkiego Jubileuszu, ostania pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny Bóg Bogaty w miłosierdzie i zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu na czasy nasze i ostateczne, w końcu odejście Jana Pawła II w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia.

Należy pamiętać, że to całkowite zawierzenie się Miłosierdziu Bożemu przez Jana Pawła II wynika z rozeznania przez niego i nadania podstawowej rangi w życiu Kościoła misji świętej Faustyny, która z całym bogactwem zawarta jest w jej Dzienniczku. Stąd miejsce śmierci św. Faustyna Łagiewniki stały się światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia, jedynym międzynarodowym sanktuarium, które powstało na początku 3 tysiąclecia, do którego właśnie na początku trzeciego tysiąclecia pielgrzymowało już dwóch papieży, wskazując w ten sposób całemu Kościołowi program duchowy i duszpasterski na nowe tysiąclecie, a szczególnie Kościołowi w Polsce, który otrzymał to dziedzictwo od Boga.

Wspólnota Misja św. Faustyny pragnie podjąć to wielkie dziedzictwo, które stało się treścią życia Jana Pawła II, kontynuowaną przez Benedykta XVI i żyć tym przesłaniem jako najważniejszym znakiem czasu wskazanym przez Boga poprzez wspomniane wydarzenia w życiu Kościoła, świata i wielu ludzi, którzy w Miłosierdziu Bożym znajdują najskuteczniejszą drogę nawrócenia i powrotu do Boga.

Współczesny człowiek doświadcza nieprawości poprzez zło, które niszczy rodzinę, deprawuje młodzież i dzieci, zatacza coraz szersze kręgi szerząc nienawiść, wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, ludzką biedę- duchową i materialną, bezwzględną rywalizację, co Jan Paweł II określił jako misterium iniquitatis.

Wspólnota Misja św. Faustyny pragnie podjąć wezwanie Jana Pawła II do wyobraźni miłosierdzia, by w świecie ogarniętym przez to zło stawać się świadkami Miłosierdzia i walczyć o dobro, życie Boże, ocalać prawdę, dobro, i życie.

Zgodnie z tym co wyrażał Jan Paweł II, że przyjdzie odnowa Kościoła, „nowych ludzi plemię”, próbujemy zrzeszać tych wszystkich, którzy przez moc miłosierdzia Boga będą przeciwstawiali się temu złu i pokazywali poprzez bycie świadkami miłosierdzia jak nie dać się pokonać złu i zło dobrem zwyciężać.

 

Oto Testament Jana Pawła II przekazany Polakom podczas ostatniej pielgrzymki do naszej Ojczyzny

 1. Jego największe pragnienie wyrażone w Łagiewnikach w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny: Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia (Homilia 17 VIII 2002);
 2. Wezwanie Jana Pawła II, by pobudzić świadectwo miłosierdzia poprzez rozszerzanie wyobraźni miłosierdzia jako odpowiedzi na doświadczenie zła;
 3. Misja do przekazywania „ognia miłosierdzia” całej ludzkości, która powierzona została na pierwszym miejscu Kościołowi w Polsce. Jej celem jest przygotowanie ludzkości na powtórne przyjście Zbawiciela;
 4. Zawierzanie samych siebie, rodzin i całej ludzkości Bożemu Miłosierdziu.

Ten testament jako czciciele miłosierdzia Bożego chcemy podjąć i wypełnić bo jest on wolą Boga wyrażoną w słowach naszego umiłowanego papieża.

 

Założenia wspólnoty Misja Świętej Faustyny Modlitwa

 • Przyjmowanie łask miłosierdzia Bożego samemu i wypraszanie ich dla innych.
 • Osobista współpraca z łaską Bożą nad zjednoczeniem z Bogiem.
 • Kształtowanie postawy ufności wobec Boga i przebaczenia wobec ludzi.
 • Apostolstwo
 • Czyn Miłosierdzia – odnalezienie własnej przestrzeni działania, gdzie wypełniam czyny miłosierdzia wobec duszy i ciała np. pomoc w hospicjum, domu opieki społecznej, wychowywanie dzieci z domu dziecka, pomoc ubogim itp. (pamiętać trzeba o świadectwie życia najpierw wśród najbliższych czyli rodziny).
 • Słowo Miłosierdzia – Ewangelizacja poprzez głoszenie słowa miłosierdzia czyli treści orędzia miłosierdzia Bożego. Uczenie innych form kultu miłosierdzia Bożego i troska o poznanie posłannictwa św. Faustyny przez innych ludzi.
 • Wspólnota – modlitwa członków stowarzyszenia spotkanie: na Mszy św., adoracji, karmieniu się Słowem Bożym, treścią Dzienniczka św. Faustyny…
 • Spotkania formacyjne.
 • Pielgrzymki, wyjazdy na rekolekcje.

Celem jest dotarcie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba: pomocy wobec zranienia człowieka grzechem lub cierpieniem, przekazanie wszystkim, którzy nie znają orędzia Miłosierdzia Bożego jego treści by przyjęli przebaczającą miłość Boga i ją uwielbili.

 

27 luty 2008

Formacja roczna czcicieli Miłosierdzia Bożego w cyklu spotkań raz w miesiącu.

Etap I: Od października do Święta Miłosierdzia Bożego
Poznanie objawień Orędzia Miłosierdzia Bożego.

 • Życie i posłannictwo św. Faustyny Kowalskiej
 • Objawienia Orędzie Miłosierdzia Bożego zakres i ranga.
 • Obraz M. B.
 • Święto M. B.
 • Godzina M. B.
 • Modlitwa na przebłaganie gniewu Bożego.
 • Apostolstwo M. B. (czyn, słowo, modlitwa).

Etap II: Od Święta Miłosierdzia Bożego do 25 sierpnia rocznicy urodzin św. Faustyny.

 • Miłosierdzie Boże w Rodzinie.
 • Przebaczenie w rodzinie
 • Wspólna modlitwa w rodzinie.
 • Czym jest przymierze małżeńskie w rodzinie.
 • Formy kultu Miłosierdzia Bożego w rodzinie

Etap III: Od sierpnia do października

 • Dzieło Miłosierdzia Bożego.
 • Uczynki miłosierdzia wobec duszy i ciała – inspiracja do tworzenia dzieł miłosierdzia.
 • Nabożeństwo Miłosierdzia Bożego w Parafii.

 

Ks. Michał Dłutowski

Ks. Mariusz Bernyś