Święta Bożego Narodzenia (2013)

Dzieciątko Jezus, prosimy błogosław naszym Rodzinom!

Drodzy Pielgrzymi!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, łączymy się z Wami duchowo Drodzy Pielgrzymi.

W tych wzruszających chwilach, kiedy wspominamy przyjście na świat Dzieciątka Jezus, chcemy przesłać Wam słowa pociechy i zawierzyć Bogu ten Nowy Rok.

Przesyłamy Wam Kalendarium pielgrzymek na szlaku św. Faustyny. Zachęcamy również do tworzenia Domowych Ognisk Miłosierdzia w Waszych domach. Jest to zaproszenie do wspólnej modlitwy w rodzinach – raz w miesiącu. Wszyscy wiemy jak jest ona potrzebna i że bez niej giniemy my sami i nasi bliscy. A zły wykorzystuje każdą słabość, by nas zniszczyć przez podziały, zazdrości, gniew, pychę. Mamy tak wiele zagrożeń w obecnej dobie. Myślimy o prześladowaniach Kościoła, lecz bardzo często to my sami nawzajem siebie prześladujemy. Tak być nie może!

Niech Dzieciątko Jezus obdarzy każdego z Was wielką mocą przebaczenia i modlitwy, która toruje drogę dla Króla królów – Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa miłości pośród nas.

Boże Miłosierdzie jest jedyną siłą, która potrafi ocalać i wskrzeszać to, co zostało unicestwione przez grzech. Potrzebne jest Wasze aktywne apostolstwo, bez niego wielu ludzi pozostanie samych i pogrąży się w rozpaczy. Nie pozwólmy na to.

Trzymajcie się Chrystusowego krzyża i Różańca, a Tradycja Kościoła rzymsko-katolickiego niech będzie Wam „latarnią morską” w tych czasach mroku i próby. Oczekujmy jutrzenki nowej cywilizacji, która wyrośnie z orędzia Bożego Miłosierdzia i miłości do Matki Bożej oraz troski o dobro Ojczyzny naszej – Polski.

Nie tylko oczekujmy, lecz niech każdy z nas przyczyni się, aby ten nowy dzień okryty blaskiem miłości Bożej jak najszybciej powstał.

Chcemy obecnie wydać nowy numer pisma „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Podejmujemy wspólnie różne dzieła, jeśli chcecie je wspomóc, to zachęcamy do wspierania fundacji Promień Bożego Miłosierdzia. Obecnie wydajemy książkę „Nie lękaj się niczego” oraz będzie wydrukowana broszurka „Domowe Ogniska miłosierdzia”. Nieustannie prosimy Was o modlitwę za nas i wszystkie formy apostolstwa dla chwały Bożego Miłosierdzia. Szczególną ich formą są comiesięczne czuwania przebłagalne za Ojczyznę w sanktuarium Matki Bożej na Siekierkach – w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21:00. Zakończą się one 3 maja w 70-tą rocznicę objawień Maryi w Stolicy.

Niech każdy z Was w te święta bardzo osobiście spotka Jezusa Chrystusa i ucieszy się Jego obecnością. Życzymy Wam, aby to, o czym marzycie i jest zgodne z wolą Boga udawało się zrealizować.

Na te dni pielgrzymki do Betlejem, którym jest każde tabernakulum z Najświętszym Sakramentem niech Bóg Wam błogosławi.

Ks. Michał Dłutowski
ks. Mariusz Bernyś

Jezu, ufam Tobie