Skutki wspólnej modlitwy w domu

Modlitwa sprawia, że ludzie patrzą w jednym kierunku, w stronę Boga. I jako owoc dobrej modlitwy otrzymują jedność i zgodę. Bóg udziela łaski tym, którzy wzywają Jego Imienia. Wtedy tworzy się wspólnota ludzi wiary silniejsza niż więzy Krwi. Modlitwa powoduje również, że powstaje rodzina Boża czyli ci, którzy Boga mają za Ojca i Maryję za Matkę. Jest to więź nadprzyrodzona.

Bóg udziela tym, którzy Go kochają i zachowują Jego przykazania – błogosławieństwo oraz łaski miłosierdzia. I jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana sama Trójca Święta przychodzi do tego człowieka i rodziny oraz domu. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moja naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.” Oznaką miłości Jezusa jest przecież modlitwa. Jest ona niczym innym jak powiedzeniem naszemu Zbawicielowi kocham Ciebie! (J. 14, 23)

Przyjście Boga przez wspólną modlitwę i zachowanie Bożych przykazań objawia się w miłości i wzajemnym szacunku. Rodzina ta zostaje bardziej uodporniona od zarazy zdrad, nałogów, niezgody itp.

Modlitwa po za tym powoduje, że ludzie, którzy się razem modlą – lepiej działają w życiu, jest pomiędzy nimi lepsza współpraca.

Wypraszają również łaskę dla innych, taka rodzina jest źródłem łaski dla całej okolicy.

Modlitwa wspólna wzmacnia władze duszy człowieka: rozum i wolę, człowiek jest bardziej odporny na pokusy. Z większą ochotą podejmuje pracę nad sobą i jest gorliwszy w działaniu.

Przez modlitwę ratujemy własną duszę i naszych bliźnich.