Reguła Życia dla czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz chcących rozwijać życie duchowe

Poniższe wskazania realizuj tak, byś nie zaniedbał obowiązków stanu. Jeśli coś opuścisz – nie miej poczucia winy, jedynie wtedy, kiedy to się stało z lenistwa lub zaniedbania. Wskazania zastosuj stopniowo. Pamiętaj, że miłość do Boga i bliźniego jest ważniejsza, niż to, co sobie zaplanowałeś.

Miej skróconą regułę modlitw codziennych, której nie możesz zaniedbać i pominąć, np: akt ofiarowania dnia, część Różańca Świętego, Godzina Miłosierdzia (chociaż krótki moment pamięci i zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym), modlitwa wieczorna.

 1. Postępuj tak – byś każdą myślą, słowem, czynem – oddawał cześć Bogu.
 2. Twoim zadaniem jest dojście do stałego zjednoczenia z Bogiem, czyli świętości.
 3. Naczelną zasadą życia jest ufność w Boże Miłosierdzie.
 4. Twoim wzorem postępowania jest Jezus Miłosierny, a przewodniczką Maryja.
 5. By to osiągnąć – postaraj się spełniać pewne wskazówki, pamiętając zawsze o pierwszeństwie działania Łaski Bozej, a nie własnych wysiłkach.
 6. Modlitwa codzienna: staraj się być zawsze w obecności Bożej, unikaj rozproszeń i szukania siebie. Staraj się modlitwą oddawać cześć Bogu. Często w ciągu dnia zachowaj skupienie rozumu i woli na Bogu, również przez akty strzeliste. Na początku dnia, po przebudzeniu – odmawiaj akt ofiarowania dnia Matce Bożej lub Miłosierdziu Bożemu, co najmniej część Różańca Świętego (staraj się odmawiać trzy części), Koronkę do Bożego miłosierdzia, uczcij Godzinę Miłosierdzia, chociaż krótko, ale codziennie – pomódl się przed obrazem Jezusa Miłosiernego, odpraw modlitwę rozmyślania – modlitwa Słowem Bożym, podejmij lekturę duchową – pisma świętych (np. Dzienniczek św. Faustyny), postaraj się znaleźć czas na adorację Najświętszego Sakramentu: albo w kościele, albo duchową w domu.
 7. Codziennie staraj się uczestniczyć we Mszy Świętej. Zwróć uwagę na dobre przygotowanie do Niej i dziękczynienie po przyjęciu Komunii Świętej. Podczas Mszy świętej rozważaj mękę Jezusa Chrystusa i ofiaruj Ją za grzechy własne, rodziny, ojczyzny i świata – Ojcu Niebieskiemu. Do ofiary Jezusa dołącz własne cierpienia i trudy oraz pracę.
 8. Codziennie staraj się odbyć krótki rachunek sumienia, połączony z dziękczynieniem, skruchą i żalem za grzechy. Zobacz co danego dnia uczyniłeś dobrego i co złego. Możesz zastanowić się nad jakością twojej modlitwy: myślami, słowami, czynami.
 9. Na początku drogi życia wewnętrznego spowiadaj się raz miesiącu, potem co dwa tygodnie, jak jesteś już blisko Jezusa – jeśli to możliwe, to co tydzień (w tedy zwróć większą uwagę na żal za grzechy, skruchę i mocne postanowienie poprawy).
 10. By dobrze się modlić – pamiętaj, że wymaga to od ciebie pewnej dyspozycji duszy, przebaczenia tym, którzy ciebie skrzywdzili, pierwszeństwo Boga w pragnieniach twego serca.
 11. Ćwicz się w cnotach, pokorze, ubóstwie, czystości, milczeniu, miłości, miłosierdziu.
 12. Unikaj osądów innych osób (staraj się ich kochać i za nich modlić), gadulstwa (nieumiarkowane mówienie o sobie i innych), lęku, pośpiechu, wszelkiego rodzaju przywiązań i grzechów , które prowadzą do nałogów.
 13. Wystrzegaj się lenistwa i pracoholizmu, zachowaj ciszę wewnętrzną (Psalm 131).
 14. Pamiętaj, że sama modlitwa nie wystarczy – potrzebny jest duch pokuty i umartwienia.
 15. Żyj jak dziecko ukryte pod Sercem Maryi i Jezusa.