Obrzęd przyjęcia do Misji św. Faustyny

Dokonuje się po Homilii

 

Wprowadzenie do obrzędu (komentarz)

Kapłan podaje Dzienniczek św. Faustyny danej osobie mówiąc:

„Od dziś będziesz kontynuować misję św. Faustyny. Czy chcesz przyjąć to zadanie?”

„Tak chcę. Postanawiam być światkiem miłosierdzia Bożego, aby te orędzie Boga przekazane św. Faustynie dotarło do każdego człowieka.”

Lud Boży odpowiada 3x: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku i na wieki wieków. Amen.”

 

Modlitwa osoby przyjmującej misja miłosierdzia

 „Wyrzekam się wszelkiego ludzkiego uznania i ludzkiej chwały, by wszystko, co Bóg czyni przeze mnie było ukryte, chyba że zażąda ujawnienia tego.

Moim zadaniem jest włączenie się w misję św. Faustyny, którym jest przygotowanie świata na powtórne przyjście Zbawiciela.

Mam podjąć wszelkie wysiłki aby to orędzie przekazane jej od Boga dotarło do każdego człowieka. Zdobywać dusze mam modlitwą i ofiarą ducha, póki trwa czas przebaczenia, Jego wielkiego miłosierdzia.
Amen.”

 

Przyrzeczenie może być:

  • czasowe
  • określone podczas obrzędu
  • do kończ życia