Koronka do Bożego Miłosierdzia

CORONA DIVINAE MISERICORDIAE

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

  • Pater noster…
  • Ave Maria…
  • Credo in Deum…
  • Ojcze Nasz …
  • Zdrowaś Maryjo …
  • Wierzę w Boga …

 

(Ad singula grana in qua PATER NOSTER dicitur) (na paciorkach, na których zwykle odmawia się OJCZE NASZ)
Pater aeterne, offero tibi Corpus et Sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, in propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze i świata całego.
(Ad singula grana in qua AVE MARIA dicitur) (na paciorkach, na których zwykle odmawia się ZDROWAŚ MARYJO)
PRO dolorosa Eius passione, miserere nobis et totius mundi. Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
SANCTUS Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis et totius mundii. ŚWIĘTY Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

 

* * *

Jesu, in Te confido. Jezu, ufam Tobie.

 

 

Modlitwa o łaskę nawrócenia grzeszników

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.