Korona Maryi

Korona Maryi

 

 Do modlitwy wzywa nas obecna sytuacja!

„Korona Maryi” jest kolejną inicjatywą umacniania Maryjnego zjednoczenia Polski. Ojczyzna nasza według słów słb. Augusta Hlonda ma stanąć na czele narodów w czci okazywanej Matce Bożej. Chcemy uciekać się do Bożej Rodzicielki również dlatego, że widzimy upadek chrześcijaństwa w Europie.  Niech motywacją do podjęcia Korony Maryi będą również słowa św. Faustyny: Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, a nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie. Dz 1188

Przez tą modlitwę będziemy się przyczyniać do wypełniania ślubów Jasnogórskich

  Korona Maryi czyli  12 części Różańca Świętego na cześć Matki Najświętszej

„Korona Maryi” polega na odmówieniu jednego dnia 12 części Różańca Świętego. Podobnie jak w koronie Matki Bożej znajduje się 12 gwiazd (Ap 12, 1), tak i my, poprzez to nabożeństwo, chcemy okazać naszą miłość i cześć ku Matce Najświętszej i ofiarować Jej koronę z odmawianych Ave Maria

W jaki sposób można odprawić nabożeństwo „Korona Maryi”?

Przy każdym odmawianym Różańcu (3 częściach) możemy skupić się na intencji:

 • przebłagalnej
 • błagalnej
 • dziękczynnej
 • uwielbienia

Główne intencje: Uczczenie Matki Bożej Królowej Polski, aby Polska była wierna Bogu, w intencji naszych Rodzin.

Proponowane dni podjęcia Korony Maryi:

 • w styczniu – 1.01 – Święto Bożej Rodzicielki Maryi
 • w lutym – 2.02 – Święto Matki Bożej Gromnicznej
 • w lutym – 19.03 – Święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz 25.03 – Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 • w kwietniu – 1.04 – dzień ogłoszenia Matki Bożej Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza
 • w maju – 3.05 – Święto Matki Bożej Królowej Polski
 • w czerwcu – 27.06 – Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • w lipcu – 16.07 – Święto Matki Bożej z Góry Karmel
 • w sierpniu – 15.08 – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 26.08 – Święto Matki Bożej Częstochowskiej.
 • we wrześniu – 8.09 – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 12.09 – Święto Najświętszego Imienia Maryi, 15.09 – Święto Matki Bożej Bolesnej oraz 23.09 – Święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników
 • w październiku – 7.10 – Święto Matki Bożej Różańcowej
 • w listopadzie – 16.11 – Święto Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej.
 • w grudniu – 8.12 – Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Słowa św. Maksymiliana o Różańcu świętym ukazują tą prawdę, że omawianie go uświęca nas samych i przybliża królestwo Boże.

“Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich”

Miłosierdzie i Zwycięstwo
Niech, będzie zawsze z nami!

Ks. Michał Dłutowski