Etap wstępny do modlitwy kontemplacyjnej

Czas

Najpierw trzeba zarezerwować czas na modlitwę. Wyrąbać go sobie, tym bardziej gdy liczne obowiązki nie pozwalają na to, wydają się ważniejsze od tej świętej czynności. Przecież Bóg jest najważniejszy jeśli nie mam czasu na modlitwę łamiemy pierwsze przykazanie.

Powinien być to czas stały zarezerwowany w danym dniu już wcześniej. Oczywiście można modlić się w różnych porach dnia lecz ważna jest systematyczność, chociaż jedna modlitwa gdzie nie muszę się spieszyć i martwić o inne sprawy, które mam jeszcze do załatwienia. Ta osobista modlitwa powinna mieś minimum 15 min dziennie. Trzeba znaleźć czas w codzienności by zatrzymać się i odnaleźć w Bogu.

 

Miejsce

Ważne jest wyznaczyć sobie miejsce na modlitwę, gdzie nikt nie będzie mi przeszkadzać i będę czuł się bezpiecznie. Jest również modlitwa nieustanna, kiedy modli się człowiek aktami strzelistymi lub spontanicznie tam gdzie jest.

 

Milczenie

Trzeba milczenia i samotności by usłyszeć głos Boga i z Nim się spotkać. Dobrze za mi zacznę rozważać jakąś prawdę wiary zrobić przerwę na wyciszenie.

 

Prośba o pomoc

Przed modlitwą właściwą powinno się prosić Ducha Świętego o pomoc by prowadził tę modlitwę ożywiał ją. Można też prosić Matką Boża lub świętych, aniołów.

Akt wiary

Potrzebna jest świadomość obecności Boga do którego się zwracam. On jest, On patrzy na mnie z miłością, chce mnie słychać, chce do mnie mówić. Modlitwa to spotkanie osób, trzeba więc mieć świadomość Tej Boskiej Osoby do której się zwracam.
Akt pokory

Bóg udziela się ludziom pokornym wolnym od pychy zarozumiałości można więc na początku wzbudzić akt żalu za popełnione grzechy, odmówić spowiedź powszechną.

 

Akt nadziei

Nie muszę się teraz niczym przejmować. Wyrzekam się wszystkich spraw, które mnie niepokoją oddaje wszystkie myśli, które chcą mnie rozproszyć Bogu. Można mówić Ty jesteś dla mnie najważniejszy, wyrzekam się lęków egzystencjonalnych, opinii innych ludzi co o mnie myślą, lęku o przyszłość itp. Panie chce myśleć tylko o Tobie.

 

Akt miłości

Podjęta modlitwa powinna wynikać z miłości do Boga a nie pragnienia jakiś duchowych doświadczeń. Ona jest odpowiedzią na miłość Boga i pragnieniem napełnienia się nią.