Etap właściwy

Koncentracja na właściwym temacie modlitwy.

Zaangażowanie swojego rozumu woli, zmysłów prawdą zbawczą np.: rozważanie Męki czy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Czytanie tego co Bóg chce do mnie powiedzieć. Słuchanie co do mnie mówi przez to co rozważam. Tu następuje spotkanie osobowe z Bogiem. Zjednoczenie w miłości.