Etap końcowy

Dziękczynienie

Wnioski z modlitwy

Zaproszenie Jezusa do bycia razem w życiu