Czuwania Przebłagalne w intencji Ojczyzny (Grudzień 2013)

Grudzień 2013

NADSZEDŁ CZAS ZJEDNOCZENIA

W 2014 roku czekają nas dwa wydarzenia o bardzo symbolicznej wymowie. To jubileusz dwudziestu pięciu lat od upadku systemu komunistycznego w Polsce, niemal równolegle z tą rocznicą w święto Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia nastąpi kanonizacja największego Polaka – Jana Pawła II. To spotkanie tych dwóch uroczystości w jednym czasie przypomina nam, komu zawdzięczamy polską bezkrwawą rewolucję solidarności, która doprowadziła do upadku komunizmu.

Kolejne czuwania przebłagalne za Ojczyznę na Siekierkach będą naszym przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II. Podejmujemy próbę spojrzenia na to, co się obecnie w Ojczyźnie dzieje – w świetle jego nauki. W nawiązaniu do poematu Karola Wojtyły „Profile Cyrenejczyka”, nasze czuwania przed kanonizacją nazywamy: Profile Jana Pawła II.

Pierwsze oblicze, które odsłaniamy na czuwaniu grudniowym to: „Człowiek Prawdy”.

 

PROFILE JANA PAWŁA II –   CZŁOWIEK PRAWDY

Kanonizacja bł. Jana Pawła II i rocznica dwudziestu pięciu lat od upadku komunizmu przypadają w jednym czasie. Niestety w te wielkie wydarzenia w historii Polski wpisuje się również katastrofa smoleńska. W świetle nauczania Jana Pawła II o umiłowaniu prawdy, która wyzwala można spojrzeć na tę tragedię nieco inaczej. Katastrofa smoleńska nie dzieli Polaków, tylko Łączy. Ci, którzy zginęli, lecieli oddać hołd prawdzie katyńskiej, za którą kilka pokoleń Polaków było prześladowanych, a padli ofiarą kłamstwa smoleńskiego. Już na drugi dzień po katastrofie 11 kwietnia 2010 w święto Bożego Miłosierdzia, naród był połączony i solidarny, tak jak w czasach Solidarności , a potem odejścia Jana Pawła II w 2005 roku, również w czasie tego święta. Dopiero po kilku dniach swoimi protestami przeciwko pochówkowi Pary Prezydenckiej na Wawelu, środowiska, którym ta wyjątkowa jedność przeszkadzała, podzieliły naród.

Ta katastrofa stanowi cezurę w historii Polski i zawsze ją będzie wyznaczała. Jej symboliczna wymowa ogniskuje najważniejsze dla Polaków sprawy, pamięć i cześć należną ofiarom Katynia i dziedzictwo Bożego miłosierdzia, przekazane przez Jana Pawła II, czyli problem wolności.

Katastrofa smoleńska nie łączy miłujących prawdę (która wyzwala) – z tymi, którzy są sługami kłamstwa, bo prawdy z kłamstwem nie da się połączyć. Ale łączy w prawdzie, tak jak połączyła naród prowadzony przez proroka Bożego miłosierdzia, Jana Pawła II, który nauczał nas słowami Ewangelii „Miłujcie prawdę, bo prawda was wyzwoli” (J 8, 32) . Te słowa połączyły naród w jednym duchu solidarności. Dlatego katastrofa smoleńska nie jest katastrofą dla tych, którzy są jej ofiarami, ale dla tych, którzy zakłamali prawdę i torpedują działania, mające ją wyjaśnić.

Przygotowanie Polski do kanonizacji Jana Pawła II powinno być łączeniem środowisk, którym zależy na tym, żeby budować polską państwowość na prawdzie i trwałych wartościach.

Teraz w nas odżywają wartości, które przekazał nam Jan Paweł II i w tym adwencie i w nadchodzącym wielkim poście, wraca ten duch, w którym możemy się przebudzić i przejrzeć na oczy. Mamy okazję stworzyć nową solidarność.

Ludzie przygnębieni wszystkim, co się dzieje często wycofują się z realizacji ideałów, które sa niszczone, ulegają pokusie zniechęcenia. Tymczasem powinniśmy tę katastrofę odczytywać odwrotnie, że ona jest dla nas szansą podejmowania wysiłków do wyjaśniania prawdy i budowania Polski, jaką zadał nam Jan Paweł II.

Wydarzenie kanonizacji Jana Pawła II, czyli potwierdzenie jego świętości, łączy nas w sposób szczególny. Przywołuje wspomnienia o pielgrzymkach, nauczaniu JPII, o tym wszystkim, czego dokonał dla naszej Ojczyzny. Jeżeli teraz się nie przebudzimy, nie usuniemy zła w naszych sercach, naszych domach, naszych rodzinach, nie będzie przebudzania. Ponieważ człowiek, który żyje w grzechu, w kłamstwie – nie przyjdzie do światła.

Ta kanonizacja największego Polaka, będzie ukoronowaniem jego wkładu w naszą historię i historię Kościoła. Musimy zadać sobie pytanie, co Polska na to, jak wykorzystamy tę szansę, którą Bóg raz jeszcze nam daje? Czy Polacy ulegną strachowi i ignorancji wobec wartości chrześcijańskich, czy w mocny sposób przeciwstawimy się bezbożnictwu i oficjalnej walce z Kościołem.

Czy będziemy walczyć o miejsce dla Boga w Konstytucji, w rodzinie, o poszanowanie symboli religijnych, o właściwą edukację dzieci i młodzieży? Kraje Europy Zachodniej uległy presji środowisk liberalnych. Przegrywają w konfrontacji z cywilizacją śmierci, misterium nieprawości.

Jeżeli teraz nie zareagujemy przy okazji tego wielkiego wydarzenia, jakim jest kanonizacja Jana Pawła II, może być już za późno. Przez współczesne organizacje państwowe zostaną nam narzucone normy patologicznych postaw. Polska przyjęła już promocję programów nauczania z zakresu ideologii gender na wszystkich poziomach edukacji. Jest to nowa rewolucja prowadząca do walki klas. Tym razem walki nie tylko przeciwko Bogu i człowiekowi, ale i prawu naturalnemu.

 

SCHEMAT ZAKŁAMANIA

Dekalog <=> Antydekalog

 1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną.
– Nie będziesz miał innego boga poza sobą i twoim prawem do wszystkiego.

2. Nie będziesz wymieniał Imienia Pana Boga Swego nadaremno.
– W ogóle nie możesz wymieniać Imienia Boga i używać symboli religijnych w przestrzeni publicznej, nie waż się tego czynić, za to stracisz pracę, pozycję, dobre imię.

3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
– Święć wszystkie święta świeckie np. halloween w miejsce Wszystkich świętych. W niedzielę nie myśl o Bogu, zarabiaj na chleb i idź na zakupy.

4. Czcij Ojca swego i matkę swoją.
– Nie musisz słuchać nakazów rodziców. My ciebie wychowamy, damy ci nowych rodziców.

5. Nie zabijaj.
– Ty jesteś panem życia i śmierci. Zabijaj, nikt ci nie może mówić co masz robić. Twój brzuch, to prywatna sprawa, aborcja i eutanazja to tylko banalny zabieg medyczny.

6. Nie cudzołóż.
– Cudzołóż z kimkolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek.

7. Nie kradnij.
– Kradnij jak najwięcej, nie szanuj czyjejś własności, najlepiej okradaj sprawiedliwych z dobrego imienia.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
– Zakłamuj prawdę jak najwięcej i nie martw się konsekwencji. Prawdę ustalasz sam.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
– Przeżyj nową miłość – jak bohaterki pism, które czytasz. Jesteś tego warta.

10. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego.
– Pamiętaj szczęście jest w przedmiotach, musisz ich mieć dużo. Pamiętaj ważne jest mieć, nie być, jesteś tym, co posiadasz.

 

Karol Wojtyła w podobny sposób przestrzegał w poemacie „Profile Cyrenejczyka”:

„Idź lepiej falą! Idź falą i nie rań stóp 
fala ogarnie cię tak, że nie poczujesz, jak toniesz
Wtedy jednak nadejdzie On i swoje własne jarzmo
przeniesie na twoje barki. Poczujesz, ockniesz się, zadrżysz” (Cz 1, werset 4\5)

Nasze czuwania przebłagalne za Ojczyznę rozciągnijmy na modlitwę w naszych rodzinach o przebudzenie Polaków uśpionych grzechem. Módlmy się w rodzinach w tej intencji w każdą niedzielę koronka do Bożego Miłosierdzia, by dobrze się przygotować do kanonizacji w święto Bożego Miłosierdzia. Sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego w rodzinach podejmijmy tę krucjatę modlitewną za Polskę, za rodzinę, ale też za tych, którzy ulegli iluzji zła i nie widzą tego zła lub wybór jego jest dla nich wygodniejszy i pozornie bardziej opłacalny.

Mimo, że trwa agresywna walka z Kościołem, Bóg wcale nas nie opuścił, tylko my opuściliśmy Boga. Zachęcamy was do zamawiania Mszy świętych o wierność Bogu, krzyżowi i Ewangelii w myśl hasła, które stanowiło o naszej tożsamości: Polonia semper Fidelis, a Jezus mówił do świętej Faustyny: „Polsko bądź wierna” (Dz.1732).

Łączmy się w duchu umiłowania prawdy, we wspólnej modlitwie, Jerychu różańcowym, czuwaniach za Ojczyznę, podejmijmy tę krucjatę, która jest przygotowaniem nowego zjednoczenia. Jeżeli nie zdążymy wykorzystać tej szansy czekają nas kolejne prześladowania i zniewolenia. Nasza polska wolność jest zawsze okupiona najwyższą ceną, nie pozwólmy sobie nałożyć nowego kagańca. Pamiętajmy, że ci, którzy mają nieczyste sumienia boją się najbardziej naszego zjednoczenia.

 

W tym czasie zjednoczenia Polaków, by go przyspieszyć – proponujemy, aby każda wierząca rodzina podjęła następujące inicjatywy:

1) W każdą niedziele, najlepiej o godz. 15:00, bo to jest nasz czas zjednoczenia z krzyżem Chrystusa, z wszystkimi w rodzinie odmówcie koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencjach:

  • Za Ojczyznę by była wierna Krzyżowi, Ewangelii, miłości do Maryi
  • O przebudzenia tych osób z rodziny, które trwają w grzechu
  • Za osoby zrozpaczone, które straciły nadzieję

2) Proponujemy również, by w waszych parafiach każdego 22-go dnia miesiąca (rocznica pierwszych objawień orędzia Bożego miłosierdzia) zamówić intencję Mszalną o przebłaganie za grzechy Polaków i zjednoczenie serc w walce o niepodległą i Bogu posłuszną Polskę.

 

Zapraszamy do włączania się w ten czas przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Podajemy wam programy rozważań, z których możecie korzystać wszędzie tam, gdzie jesteście. Możecie korzystać z tekstów naszej strony www.swfaustyna.eu. Na każdy miesiąc będzie podany temat kolejnego czuwania, wraz z rozważaniami, które pomogą nam przygotować się do kanonizacji Jana Pawła II.

Ks. Michał Dłutowski
Ks. Mariusz Bernyś