Apel do czcicieli Bożego Miłosierdzia

Jezu, ufam Tobie

Ponieważ zaraza Korona Wirusa coraz bardziej się rozprzestrzenia zwracam się do was, abyście podjęli  radykalną modlitwę przebłagalną za Ojczyznę. W historii Kościoła właśnie ta modlitwa odmieniała losy historii. Na przykład peregrynacja obrazu Matki Bożej Łaskawej po wałach Starego Miasta zatrzymała epidemię w Warszawie, która była straszliwą. Św. Karol Boromeusz w Mediolanie nie lękał się podejmować opieki nad chorymi, a św. Jan Bosko posyłał chłopców z oratorium, aby pomagali tym, którzy są samotni. Przyszedł czas dania świadectwa w wierze.

Proszę was abyście w waszych rodzinach i domach byli inicjatorami modlitwy przebłagalnej. W tej intencji zachęcam, kto może, aby odmówił z rodziną lub sam codziennie:

  1. Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
  2. Różaniec pięć tajemnic
  3. Litanię do Świętych Polskich

Módlmy się aż do ustania epidemii. Przekażcie tą informację innym.

 Naprawdę nadszedł dla nas wszystkich czas Wielkiego Postu, modlitwy i pokuty za grzechy.

Gorąco się módlmy nie tylko, aby zaraza minęła ale, byśmy  przestali obrażać Boga, nawracali się oraz godnie przyjmowali Komunię Świętą.         

Nie ma czasu, aby oglądać telewizję i w sposób obojętny być obserwatorami wydarzeń.  

Zachęcam, aby zachować wszelkie środki ostrożności uczynić zapasy żywieniowe i pozostawać w domu.

Ks. Michał Dłutowski

Tekst litanii:

LITANIA DO POLSKICH ŚWIĘTYCH

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Polskę wierną Bogu, ratuj Maryjo.
Lud słowiański od tysięcy lat zamieszkujący tę ziemię,
Od kolejnej grabieży naszych dusz i mienia,

Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, niosący światło Chrystusa Słowianom,
Święci męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
Święty Świeradzie pustelniku, oddany modlitwie i umartwieniu,
Święty Wojciechu, męczenniku niepoddający się niepowodzeniom,
Święty Stanisławie, męczenniku odważny w głoszeniu prawdy,
Święty Kazimierzu, adorujący Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
Święta Jadwigo Śląska, opiekująca się ubogimi,
Święta Jadwigo Królowo, oddana sprawie ewangelizacji wschodniej Europy,
Święta Kingo, patronko górników,
Święty Jacku Odrowążu, krzewicielu wiary na Kresach,
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów,
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży,
Święty Stanisławie Papczyński, czcicielu Matki Bożej i orędowniku dusz czyśćcowych,
Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku za wiarę rzymskokatolicką,
Święty Jozafacie, walczący o jedność Kościoła,
Święty Biskupie Zygmuncie Szczęsny Feliński, który przeciwstawiłeś się carowi,
Święty Rafale Kalinowski, wzorze wychowawcy,
Święty Bracie Albercie, dobry jak chleb,
Święty Józefie Pelczarze, nauczycielu rozwoju duchowego,
Święty Józefie Bilczewski, czcicielu Matki Bożej Królowej Polski,
Święty Maksymilianie Kolbe, męczenniku zdobywający świat cały dla Niepokalanej,
Święta Faustyno, ucząca nas ufności w Boże Miłosierdzie,
Święta Mario Tereso Ledóchowska, wspierająca misje w Afryce,
Święty Janie Pawle II, wprowadzający Kościół w trzecie tysiąclecie,
Błogosławiona Salomeo pustelnico, która odrzuciłaś koronę ludzkiej chwały, a przyjęłaś od Chrystusa koronę cnót,
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy,
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego,
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa,
Błogosławiony Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego,
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, opiekunie chorych,
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski,
Błogosławiony Bogumile, arcybiskupie gnieźnieński,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (męczennikami sandomierskimi),
Błogosławiony Janie Sarkandrze, męczenniku z Ołomuńca zabity przez heretyków,
Błogosławieni męczenniczy z Pratulina, oddający życie za jedność z papieżem,
Błogosławiony Honoracie Koźmiński, odnowicielu życia zakonnego,
Błogosławiony Zygmuncie Gorazdowski, czcicielu św. Józefa,
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, wzywający do wstrzemięźliwości i pracy,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa katolickiego,
Błogosławiony Janie Beyzymie, misjonarzu, który umarłeś z wycieczenia,
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, pochylona nad najuboższymi,
Błogosławiona Bolesławo Lament, ratująca rodziny polskie,
Błogosławiona Franciszko Siedliska, wpatrzona w Świętą Rodzinę z Nazaretu,
Błogosławiona męczennico Karolino Kózkówno, patronko czystych serc,
Błogosławiona Jadwigo Jaroszewska, podnosząca upadłe kobiety,
Błogosławiona Marcelino Darowska, ucząca dziewczęta odpowiedzialności za rodzinę,
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak, oddana Bogu do końca,
108 błogosławionych męczenników Drugiej Wojny Światowej,
Błogosławiony Władysławie Bukowiński, samotny tułaczu w komunistycznym reżimie,
Błogosławiony księże Michale Sopoćko, orędowniku Bożego Miłosierdzia,
Błogosławieni misjonarze męczennicy, Zbigniewie i Michale, którzy nieśliście miłość Jezusa tak
daleko,
Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, męczenniku czasów solidarności,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Jezu Królu Polski.
Od wszelkiej zarazy,
Od wszelkich fałszywych ideologii,
Od niewoli nowych totalitaryzmów,
Od niewoli uzależnień,
Od utraty nadziei,
Od wszelkiej zdrady dobra Narodu Polskiego,
Od grzechu rozwiązłości,
Od ducha niezgody i nienawiści,
Od braku jedności między Polakami,
Od grzechu wszelkiego,
Od śmierci wiecznej,

Grzechy królów Piastów, Jagiellonów, elekcyjnych, przebacz, o Jezu Miłosierny.
Grzechy magnatów,
Grzechy szlachty,
Grzechy obecnie rządzących krajem,
Grzechy biskupów i księży,
Grzechy zakonników,
Grzechy ludu naszego,
Grzechy ojców i matek naszych,
Grzechy dzieci i młodzieży, które obrażają Ciebie niewiarą,
Grzechy świętokradcze,
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu,
Grzechy wołające o pomstę do nieba,
Grzechy całego Narodu Polskiego,

Ofiarę krwi męczenników za wiarę, przyjmij, o Jezu Sprawiedliwy.
Ofiarę Żołnierzy Wyklętych, cierpiących za Ojczyznę,
Ofiarę matek i żon, samotnie wychowujących dzieci,
Ofiarę wdów i sierot,
Ofiarę dzieci katowanych za pacierz polski,
Ofiarę przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,
Ofiarę rolników pozbawionych swej ziemi,
Ofiarę ludzi z obozów koncentracyjnych,
Ofiarę ludzi skrzywdzonych w pracy,

Módlmy się:
Boże Święty, Wszechpotężny, Nieśmiertelny, Królu Polski Jezu Chryste.
Ześlij nam wspaniałych władców i kapłanów, którzy podejmą walkę o Polskę, aby była całkowicie
katolicka i suwerenna. Spraw, niech z Polski znów rozbłyśnie Światło Chrystusowej Ewangelii, a ludzie mieszkający na tej słowiańskiej ziemi będą czcicielami Ojca Niebieskiego w Duchu i prawdzie. Spraw Odkupicielu, aby każdy Polak i Polka bronili tradycji świętej i nigdy nie zginali kolan przed żadną ludzką potęgą, lecz tylko przed Tobą, obecnym w Przenajświętszym Sakramencie.
Amen.