Akt zawierzenia losów Polski Bożemu Miłosierdziu

Boże, który jesteś Stwórcą, wszystkiego co istnieje,
Ty dałeś nam tchnienie życia.

Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę
do przekazywania światu iskry
Bożego Miłosierdzia
na powtórne przyjście Twoje.

Nie opuszczaj nas
mimo naszych grzechów, waśni,
słabości i niewierności,
pychy i egoizmu.

Pragniemy Ciebie przebłagać,
zatrzymać naszą modlitwą,
byś dokonał zmartwychwstania serc naszych.

Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością,
Nie pozwól zmarnować dziedzictwa naszych świętych,
proroków miłosierdzia:
św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki oraz św. Jana Pawła II.

Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny,
jej teraźniejszość i przyszłość.

Przez miłość do Matki Bożej, prosimy Cię Jezu,
uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy,
od głodu, ognia i wojny, zniszczenia.
Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnej chwili.

Bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
a z Tobą możemy wszystko, by Polska była wierna Twojej woli,
abyś ją wywyższył w potędze i świętości.

Amen.