Archiwum miesiąca: grudzień 2016

Życzenia Bożonarodzeniowe (24 grudnia 2016)

 2016 12 20 - Boże Narodzenie

 

 

(…) Jego panowaniu nie będzie końca  (Łk 1, 35)

Drodzy Pielgrzymi,

Z okazji świąt  Bożego Narodzenia, życzymy Wam przyjęcia bogactwa łaski, jaką daje nam Syn Boży oraz odrodzenia się do podejmowania dzieł apostolskich. Niech każdy dzień tego szczególnie uroczystego czasu będzie przeżywany z Maryją, Bożą Rodzicielką, oraz z Jezusem Chrystusem, którzy niech Was prowadzą do świętości.

Przeżywaliśmy niedawno zakończenie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia oraz uroczystość uznania Jezusa Chrystusa za Króla Polski. Obecnie wchodzimy w nowy rok duszpasterski Idźmy i głośmy oraz setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Wydarzenia te powinny nas zmobilizować do większej gorliwości w osobistym nawróceniu, by dynamiczniej objawić innym piękno Bożego Miłosierdzia.  Nie możemy oddać inicjatywy złu, który znów zwodzi ludzi przez kolejne fałszywe ideologie. Nie jest dziś łatwo, kiedy prawo Boże jest deptane. Jednak z podniesioną głową i sercem przepełnionym Bożymi natchnieniami idźmy do tych, którzy się pogubili, żyją w lękach, zatracili swoją godność. Pamiętajmy, że siłą naszego przekazu wiary jest miłość i jedność. W czasach pychy, w jakich żyjemy, nie dajmy się skłócić i wyzwólmy się z pochopnych ocen. Niech życie Świętej Rodziny, ukryte i przepojone milczeniem, będzie naszym wzorem. Wytrwajmy w pokorze, czyli prawdzie o swojej własnej niedoskonałości, skoncentrujmy nasze siły na pokucie za grzechy,  a Boża obecność  nas ogarnie i powoła na proroków trzeciego tysiąclecia. Pamiętajcie o jakże ważnej modlitwie w rodzinie – bądźcie jej animatorami. Znajdźcie czas, by przyjść do Jezusa Ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Utwierdzajmy królowanie Jezusa Chrystusa w duszach ludzkich!

Dlatego serdecznie Was zapraszamy do udziału w następujących wydarzeniach:

  • 14 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 (w Kaplicy Objawień Matki Bożej na Siekierkach) w spotkaniu   opłatkowym dla pieszych pielgrzymów do Światowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz uczestników pielgrzymki rowerowej do domu rodzinnego św. Faustyny w Głogowcu, a także dla wszystkich osób zaprzyjaźnionych z nami
  • 29/30 stycznia 2017 r.  w godz. 21:00 – 4:00 w czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze (pod hasłem „Miłosierdzie Boże zwycięży”) w intencji o tryumf Niepokalanego Serca Maryi w Ojczyźnie i w naszych rodzinach
  • 22 lutego 2017 r. w pielgrzymce w rocznicę pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku
  • 18 marca 2017 r. w dniu skupienia Domowych Ognisk Miłosierdzia (D.O.M.) w Światowym Sanktuarium Matki Bożej w Niepokalanowie (pod hasłem: „Ciągle uczymy się ufności, by pokonać lęk”)
  • 13 maja 2017 r. w dniu skupienia D.O.M. w Sanktuarium Matki Bożej w Osuchowie (pod hasłem: „Rola skruchy w życiu duchowym”)
  • 1723 czerwca 2017 r. w Pieszej Pielgrzymce Zawierzenia – z Jasnej Góry do Światowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
  • 2225 sierpnia 2017 r. w Promienistej Pielgrzymce Rowerowej do Głogowca – do domu rodzinnego św. Faustyny (w intencji rodzin).

Zgłoszenia tel.: 509 159 436 / 515 106 181

Polecamy podjęcie inicjatywy modlitwy w rodzinach (tzw. D.O.M.) oraz adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny.

Cieszymy się z rozwoju Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia. Jest ona, między innymi,  logistycznym organizatorem pielgrzymek do Światowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i domu św. Faustyny w Głogowcu. Obecnie fundacja nawiązała ścisłą współpracę z gminą w Mińsku Mazowieckim, gdzie udało się pomóc zgłoszonym najuboższym rodzinom, a także wielu innym potrzebującym osobom. Poza tym, dzięki fundacji drukowane są liczne ulotki i materiały formacyjne. Wspierajmy więc ją  modlitwą i przekazaniem 1% podatku od swoich dochodów.

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia, 02-867 Warszawa, ul. Baletowa 104, e-mail: kontakt@fundacja.pl tel 48 663 168 800, OPP- 1% od podatku KRS 0000374467.

 

Z serca błogosławimy

ks. Michał Dłutowski, ks. Mariusz Bernyś