Rachunek sumienia rodziców

 

Względem wychowania do wiary

 

Kiedy modliłeś się ze swoim dzieckiem?

Czy sam modlisz się codziennie rano i wieczorem?

Czy nauczyłeś swoje dziecko jak się modlić?

Czy pogłębiałeś swoją wiarę i dziecka?

Czy mówisz dziecku, kim jest Bóg i jak bardzo nas kocha?

Czy Twoje dziecko zna Boga?

Czy Twoje dziecko zna Pismo Święte i główne prawdy wiary?

Czy dla Twego dziecka Bóg jest osobą, czy mitem?

Czy Twoje dziecko służy Bogu (wie co to znaczy żyć dla Boga)?

Czy wychowując dziecko, wiara jest dla ciebie ważna?

Czy uczestniczysz ze swoim dzieckiem na Mszy Świętej?

Czy uczestniczysz ze swym dzieckiem na nabożeństwach w Kościele np. pierwszy piątek miesiąca, różaniec św. ?

Czy Twoje dziecko spowiada się raz w miesiącu?

Czy troszczysz się tylko o byt materialny dziecka pomijając jego rozwój duchowy?

Czy dla ciebie język angielski lub inne przedmioty w szkole są ważniejsze niż nauka katechizmu Twojego dziecka?

 

Względem wychowania w Rodzinie

 

Czy modlisz się ze swoją żoną/ mężem?

Czy żyjesz w zgodzie z współmałżonkiem?

Czy kwestionujesz autorytet współmałżonka przed dzieckiem np. poniżając go, zmieniając polecenia ?

Czy masz nieustające pretensje do współmałżonka?

Czy kochasz jeszcze swego żonę/ męża?

Czy znęcasz się fizycznie lub psychicznie nad współmałżonkiem?

Czy wobec współmałżonka krzywdy cierpliwie znosisz urazy chętnie darujesz?

Czy kochasz swoje dziecko? Czy jest ono dla ciebie tylko ciężarem?

Kiedy przyjaźnie rozmawiałeś ze swoim dzieckiem?

Czy znasz swoje dziecko? Czy wiesz czym obecnie się martwi, co przeżywa, czy tylko jemu rozkazujesz i dajesz jeść i zawozisz do szkoły?

Czy Twoje dziecko jest od czegoś uzależnione, czy o tym wiesz?

Czy chronisz swoje dziecko przed złem tego świata, złą grupą rówieśniczą?

Czy Twoje dziecko jest uzależnione od gier, telefonu, filmów, używek…

Czy nauczyłeś swoje dziecko szanować każdego człowieka i czynić dobro?

Czy nauczyłeś swoje dziecko spełniać obowiązki domowe?

Czy rozpieszczasz swoje dziecko robiąc wszystko za nie?

Czy nauczyłeś swoje dziecko miłości Ojczyzny? Czy Twoje dziecko zna historię, kulturę, dziedzictwo Polski?

Czy uniewinniasz swoje dzieci, twierdząc, że one nie rozrabiają na lekcji w szkole?

Czy nagradzasz swoje dziecko za dobre wyniki, czy ze złe zachowanie i lenistwo karzesz?

Czy wychowujesz swoje dziecko bezstresowo – czyli bez odpowiedzialności za słowa i czyny?

 

Zawsze możesz zacząć od nowa przystępując do sakramentu pokuty!