Pielgrzymka w wigilię 84 rocznicy pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku (21 luty 2015)

Pospolite ruszenie po Miłosierdzie Boże

Zapraszamy na pielgrzymkę do Płocka w wigilię 84 rocznicy pierwszych objawień orędzia Bożego Miłosierdzia w Płocku. Pierwsze objawienia dotyczyły namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego.

Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 21 lutego 2015 roku, wg poniższego programu:

ok. 9.00    Modlitwa zawierzenia  i różaniec św. w sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku

     12.00    Msza św. w Katedrze Płockiej oraz modlitwy uwielbienia Bożego Miłosierdzia

                   Indywidualne nawiedzenie miejsca objawień na rynku w Płocku w
                   Klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

     15.00    Koronka do Bożego Miłosierdzia w Katedrze Płockiej

Obecnie planowane są wyjazdy* z parafii:

Koordynator: 515 106 181

* Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu będą aktualizowane na bieżąco.

Drodzy Bracia i Siostry, zachęcamy, abyście organizowali pielgrzymki również w swoich parafiach.

Nie przegapmy tych wielkich rzeczy, które uczynił nam Wszechmocny – potrafmy okazać Mu wdzięczność oraz podejmijmy tę pielgrzymkę, by przyjąć łaski, które nam przygotował.

Oczy całego świata są zwrócone w tych dniach na Polskę.

ks. Michał Dłutowski
ks. Mariusz Bernyś