List do pielgrzymów

Drodzy Pielgrzymi!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcemy, życzyć wam świętości życia.
16. 06. 1999r. w Starym Sączu podczas kanonizacji św. Kingi św. Jan Paweł II wołał: „Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. Od momentu chrztu świętego świętość pozostaje najbardziej podstawowym i najważniejszym powołaniem człowieka.
Niech Nowo narodzone Dziecię pomoże wam osiągnąć pełnię życia w komunii z Bogiem przez Maryję.
Oprócz tej nadchodzącej radości, na horyzoncie naszego życia widać powody do smutku. Ludzie uczciwi, domagający się prawdy, pragnący dobra Ojczyzny i Kościoła wciąż są na ojczystej ziemi wyklęci. Bez problemu dostrzec można rozdwojenie w Kościele spowodowane przez fałszywych proroków. Nie chodźcie z nimi i nie słuchajcie ich (por. Mt 24, 4-5). Czujemy intuicją wiary, że czas się wypełnia!
Dlatego trwajmy mocno przy prawdziwej nauce Chrystusa w świadectwie apostołów i wszystkich, którzy poszli za Prawdą Wcieloną.

Inicjatywy duszpasterskie:
1. Trwa obecnie peregrynacja Ryngrafu Królowej Polski. Zachęcam do wzięcia udziału i zgłoszenia się pod telefonem 509 159 436
2. Zachęcamy do podjęcia inicjatywy Korona Maryi. Więcej w załączniku
3. Pielgrzymka do Płocka
4. Pielgrzymka do Łagiewnik
5. Pielgrzymka do Domu św. Faustyny w Głogowcu
6. Dzieła fundacji
Włączcie się twórczo w te działania bez was nie uda się rozwinąć tych dzieł apostolskich. Pomóżcie! Czy przez modlitwę, czy przez cierpienia, czy przez przekazywanie innym co robimy. Bądźmy razem w tym zadaniu aby każdy zdążył uwielbić Boże Miłosierdzie

Ks. Michał Dłutowski Ks. Mariusz Bernyś
Członkowie zarządu Fundacji

Korona Maryi

Do modlitwy wzywa nas obecna sytuacja!

„Korona Maryi” jest kolejną inicjatywą umacniania Maryjnego zjednoczenia Polski podejmowaną indywidualnie lub w grupie. Ojczyzna nasza według słów słb. Augusta Hlonda ma stanąć na czele narodów w czci okazywanej Matce Bożej. Chcemy uciekać się do Bożej Rodzicielki również dlatego, że widzimy upadek chrześcijaństwa w Europie. Niech motywacją do podjęcia Korony Maryi będą również słowa św. Faustyny: Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, a nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie. Dz 1188
Przez tą modlitwę będziemy się przyczyniać do wypełniania ślubów Jasnogórskich

Korona Maryi czyli 12 części Różańca Świętego na cześć Matki Najświętszej

„Korona Maryi” polega na odmówieniu jednego dnia 12 części Różańca Świętego. Podobnie jak w koronie Matki Bożej znajduje się 12 gwiazd (Ap 12, 1), tak i my, poprzez to nabożeństwo, chcemy okazać naszą miłość i cześć ku Matce Najświętszej i ofiarować Jej koronę z odmawianych Ave Maria.
Jeśli do kogoś jest to za dużo jak na jeden dzień, to mogą odmówić tą modlitwę cztery osoby, każda po trzy części różańca świętego.

W jaki sposób można odprawić nabożeństwo „Korona Maryi”?

Przy każdym odmawianym Różańcu (3 częściach) możemy skupić się na intencji:
– przebłagalnej
– błagalnej
– dziękczynnej
– uwielbienia

Główne intencje: Uczczenie Matki Bożej Królowej Polski, aby Polska była wierna Bogu, w intencji naszych Rodzin.

Proponowane dni podjęcia Korony Maryi:
– w styczniu – 1.01 – Święto Bożej Rodzicielki Maryi
– w lutym – 2.02 – Święto Matki Bożej Gromnicznej
– w lutym – 19.03 – Święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz 25.03 – Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
– w kwietniu – 1.04 – dzień ogłoszenia Matki Bożej Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza
– w maju – 3.05 – Święto Matki Bożej Królowej Polski
– w czerwcu – 27.06 – Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– w lipcu – 16.07 – Święto Matki Bożej z Góry Karmel
– w sierpniu – 15.08 – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 26.08 – Święto Matki Bożej Częstochowskiej.
– we wrześniu – 8.09 – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 12.09 – Święto Najświętszego Imienia Maryi, 15.09 – Święto Matki Bożej Bolesnej oraz 23.09 – Święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników
– w październiku – 7.10 – Święto Matki Bożej Różańcowej
– w listopadzie – 16.11 – Święto Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej.
– w grudniu – 8.12 – Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Słowa św. Maksymiliana o Różańcu świętym ukazują tą prawdę, że omawianie go uświęca nas samych i przybliża królestwo Boże. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich.

Modlitwa na początek Korony Maryi / Modlitwa na rozpoczęcie Korony Maryi
Rozpoczynam modlitwę Korona Maryi. Czynię to z ufnością dziecka, niż z pewnością siebie, bardziej liczę na Boga niż na własne siły. Przez 12 lub (trzy) części Różańca chcę Tobie Matko Boża oddać cześć jaka należy się Królowej nieba i ziemi ale i też Królowej Polski. Podejmuje tę modlitwę także w intencji mojej Ojczyzny, aby była wierna woli Jezusa Chrystusa i została wywyższona w potędze i świętości. Przez odmawianie Różańca chce Tobie Maryjo towarzyszyć. I wiem, że przez tą modlitwę zbliżę się do Ciebie a ty poszerzysz moje serce dla łaski Bożej. Z Tobą nic trudnym wydać się nie może.

Modlitwa na zakończenie Korony Maryi/ Dziękuje Tobie Boże, że udało mi się odmówić tą modlitwę. Przez nią, koronuję Ciebie Maryjo na Królową mojego serca, ale również oddaje cześć na jaką zasługujesz. Czynie to również w imieniu mojej ojczyzny. Pragnę, być wobec Ciebie wdzięczny co to wszystko co dla Polski, mojej rodziny i dla mnie uczyniłaś. Maryjo wierząc w Twoją obecność przy mnie, mam nadzieję że doprowadzisz mnie do świętości i tak stanę się żywym klejnotem przed Twoim Tronem w niebie. Proszę nie wypuszczaj mnie z Swojego Serca i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen.