Czuwania Przebłagalne w intencji Ojczyzny (Październik 2013)

Październik 2013

NAJWIĘKSZYM SUKCESEM POLSKI BĘDZIE WIERNOŚĆ BOGU

Najbliższe czuwanie za Ojczyznę na Siekierkach, które odbywa się zawsze z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca przypada w szczególnym czasie. To miesiąc różańcowy, a jednocześnie 5 października przypada wspomnienie liturgiczne świętej Faustyny. Jest to dla nas tym bardziej ważne, że są to czuwania przebłagalne do Bożego Miłosierdzia.

Siostra Faustyna była wielokrotnie wzywana przez Jezusa i Maryję, by odprawiać nowenny do miłosierdzia Bożego w intencji Ojczyzny. Wiele swoich cierpień ofiarowała w tej intencji: „Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet (129) piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko może” (Dz. 686). Podobnie my, sami z siebie jesteśmy niczym, ale z Jezusem Miłosiernym i Maryją możemy się skutecznie przeciwstawiać fali zła. By zgodnie z obietnicą Jezus miłosierny mógł wywyższyć Polskę w potędze i świętości jeżeli będzie wierna Jego woli (Dz. 1732)

Czekamy na zwycięstwa Polaków. Na całej linii dostajemy baty.

Przegrywamy w walce duchowej, ekonomiczniej, piłce nożnej, itd. Jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa wielkich Polaków, męczenników, naukowców, ludzi kultury tworzących wspólne dziedzictwo Europy i jej historię. Lecz dlaczego obecnie nie odnosimy sukcesów?

Może nam zabrakło wierności dziesięciu przykazaniom. Skoro pseudo-chrześcijanie nie potrafią się opanować i zrezygnować z zakupów w niedzielę, dochować przysięgi małżeńskiej, a wspólne dobro naszej Ojczyzny przez kradzież, korupcję i zakłamanie topnieje z każdym dniem.

Centrum tego nowego miesiąca jest święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone 7 października. W tym miesiącu wezwaniem czuwania przebłagalnego będzie hasło „Weźcie Różaniec w rękę”. Te słowa Maryja na Siekierkach przekazała Pani Władysławie, mają one dla nas ogromne znaczenie. Warto tu przypomnieć wydarzenia z 1945 r., które miały miejsce w Hiroszimie i Nagasaki. Po ataku atomowym w tych miastach wszystko zostało zburzone z wyjątkiem dwóch budynków, po jednym w każdym z tych miast, i modlącymi się w środku nich ludźmi. Specjaliści amerykańscy przez kilka dni zastanawiali się, dlaczego one jak pozostałe budynki, nie zostały zniszczone, jak również je otaczające domy podwórka i roślinność. Jeden z ocalonych, który został później kapłanem ks. Hubert Schiffler na pytanie, czym różnił się ich dom od tych, które zostały zniszczone odpowiedział:
„Różni się jednym: W tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca!” Ten dom był wierny Bogu. Ludzie ci żyli w łasce uświęcającej.

Czy dzisiaj Maryja nie woła do nas mocniej niż przed tą katastrofą sprzed lat Odmawiajcie Różaniec Ja jestem z Wami. Warto przypomnieć obietnice dla tych, którzy odmawiają tę modlitwę przekazaną przez Maryję błogosławionemu Alanusowi de Rupe:
– Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
– Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

Chcemy na tym czuwaniu podjąć te ważne słowa wzywające do codziennej modlitwy Różańcowej za Ojczyznę. Ona ma siłę samej Niepokalanej Dziewicy. Oślepi naszych wrogów, obudzi sumienia Polaków i da nam oczekiwane zwycięstwo.

Modlitwa z 4 na 5 października wprowadzi nas we wspomnienie liturgiczne największej Polskiej świętej św. Faustyny. To właśnie Ona jak nikt inny jest dzisiaj naszą dumą i prorokiem dającym nadzieję w Miłosierdziu Bożym na te smutne dni braku wierności Bogu i Ojczyźnie.

To czuwanie modlitewne jest oczekiwaniem na nową Polskę wierną i dumną, na wyzwolenie z przeważających sił nowego totalitaryzmu liberalnego, które chcą skompromitować i jakże często fałszywie oczernić w oczach społeczeństwa Kościół i ideały świętości.

Czuwanie w sanktuarium na Siekierkach zaczyna się 4 października, w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim. Następnie odprawiona zostanie droga krzyżowa w intencji Ojczyzny, Wielka Nowenna za Polskę, Różaniec, Modlitwa o uzdrowienie i procesja z Figurą Matki Bożej. O godzinie 24, już w pierwszą sobotę miesiąca i we wspomnienie świętej Faustyny będzie odprawiona Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryji.

Ks. Michał Dłutowski
Ks. Mariusz Bernyś