Archiwum autora: Damian_Z

Modlitwa zawierzenia Bożemu Miłosierdziu rodzin i domów

Boże Wszechmogący, Życie i Zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać o Miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Cię: Uzdrów naszą rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami Miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach Twych przykazań i doprowadź do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

XVII Piesza Pielgrzymka Zawierzenia z Jasnej Góry do Łagiewnik (2-8 czerwca 2018)

Plakat

Plakat

02  – 08 czerwca 2018  piesza pielgrzymka zawierzenia z Jasnej Góry do Łagiewnik w Krakowie (światowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia). Będzie to już siedemnasta pielgrzymka przebiegająca przez główną duchową oś Polski wyznaczoną przez te dwa sanktuaria i szlak orlich gniazd znajdujących się na wyżynie Krakowsko Częstochowskiej. Pielgrzymka ta jest też nazywana między Sercami  Maryi i Jezusa. Odbywa się ona w oktawie Bożego Ciała i dochodzi do Łagiewnik na uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Po drodze nawiedzamy liczne sanktuaria, a szczególnie ważne dla nas Jezusa Cierpiącego w Imbramowicach.

XVI Pielgrzymka Rowerowa do domu rodzinnego św. Faustyny w Głogowcu (22-25 sierpnia 2018)

Plakat

Plakat

Promienista Pielgrzymka Rowerowa do domu św. Faustyny w Głogowcu. 22-25 sierpień 2018 w intencji rodzin. Pielgrzymka jest związana z rocznicą urodzin św. Faustyny. W wigilię tego wydarzenia 24 sierpnia od godz. 21.00 jest organizowana noc czuwania przed Najświętszym Sakramentem w jej rodzinnym domu. Modlitwa odbywa się w intencji rodzin Polskich o uratowanie ich przez wszechmoc Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem naszej świętej. Trasa pielgrzymki przebiega przez liczne sanktuaria Maryjne Mazowsza. Po Mszy św. dziękczynnej 25.08 w Głogowcu, pielgrzymi udają się do grobu rodziców świętej znajdującego się na cmentarzu w Świniach Warckich.