18 Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu z Jasnej Góry do sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki, 22 – 28 czerwca

(szlak Orlich Gniazd i sanktuariów)